Digital portfölj

I studentportalen finns en portföljfunktion där utvalda skriftliga inlämningsuppgifter, laborationsrapporter, presentationer, återkopplingsformulär och liknande övningar från flera olika kurser samlas och organiseras under dig som student.

I funktionen finns även möjlighet till självvärdering vilket är ett centralt verktyg för progression inom färdighetsträning. Den digitala portföljen ger dig möjlighet att få en översikt på alla dina arbeten och att följa upp din egen utveckling via självvärderingar.

Du kommer att ha stor nytta av detta inför de reflektiva samtal om din professionella utveckling som du kommer att ha med lärare under programmets gång.

Ladda ner Guide till portföljfunktionen i Studentportalen

En portföljfunktion är under utveckling i den nyare lärportalen Studium och kommer att införas och beskrivas här så snart den är klar för användning.