Digital portfölj

I studentportalen finns en portföljfunktion där utvalda skriftliga inlämningsuppgifter, laborationsrapporter, presentationer, återkopplingsformulär och liknande övningar från flera olika kurser samlas och organiseras under dig som student.

I funktionen finns även möjlighet till självvärdering vilket är ett centralt verktyg för progression inom färdighetsträning. Den digitala portföljen ger dig möjlighet att få en översikt på alla dina arbeten och att följa upp din egen utveckling via självvärderingar.

Ladda hem Guide till portföljfunktionen


Tillbaka till startsida