PUFF

Professionell utveckling och färdighetsträning vid farmaceutiska fakulteten

Det här är Professionell utveckling

Kurser i professionell utveckling löper genom hela Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet och examineras terminsvis med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar

  • verklighetsbaserade frågeställningar
  • vetenskapliga metoder och arbetssätt
  • muntlig och skriftlig kommunikation relaterat till professionen.

Översiktsbild av PUFFKurserna kompletterar din övriga färdighetsträning inom programmet (se Skills Map för Apotekarprogrammet) och ges i nära anknytning till och parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna belyser också vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar.

Genom dessa kurser får du möjlighet att

  • öka din självkännedom
  • träna din förmåga att arbeta i team
  • reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningsätt.
Senast uppdaterad: 2021-07-14