Studieplan för Masterprogram i biomedicin

Master's Programme in Biomedicine

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MBM2M
  • Fastställd: 2019-05-28
  • Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2019/750
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 3

Fria valbara kurser. Detta är några vanliga exempel.

Termin 4

* Obligatorisk