Masterprogram i molekylär medicin 2021/2022

Bild för Masterprogram i molekylär medicin 2021/2022
Anmälan

På masterprogrammet i molekylär medicin får du kunskap om molekylära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik och proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling, vilket kommer att vara centrala inslag i framtidens sjukvård. Här befinner du dig mitt i en undervisningsmiljö vid forskningsfronten inom molekylär medicin som samlar forskare, kliniker och industri från Uppsala universitets världsledande laboratorier.

Om programmet

Masterprogrammet i molekylär medicin ger dig fördjupad kunskap om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom, inklusive cancer, med fokus på genetiska och epigenetiska faktorer. Du lär dig att självständigt analysera och bearbeta data och forskningsresultat genererade från aktuella metoder och tekniker. Du lär dig även tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom sjukvård, forskning och industri.

Under hela programmet interagerar du med föreläsare och handledare som är forskare och andra experter inom sina områden, både från akademin och industrin.

Programmet ger därmed en utbildning sammanflätad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter också med doktorala studier eller jobb i Life Science- industrin runtom i världen.

Studentprofil

 • Du är mycket intresserad av de molekylära mekanismer som styr cellulära processer och som kan orsaka sjukdom samt metoder som kan användas i diagnostik och terapier.
 • Du vill få färdigheter och interdisciplinära kunskaper som förbereder dig för en internationell forskarutbildning eller annat yrke inom akademin eller industrin.
 • Du har en avslutad kandidatexamen med solida kunskaper inom biokemi, kemi, cell- och molekylärbiologi samt genetik.
 • Du har praktiska erfarenheter från laborativt arbete.
 • Du har utmärkta färdigheter i engelska och trivs med att interagera med människor från hela världen.
 • Du är nyfiken och gillar att lösa problem.
 • Du är mycket motiverad att fortsätta din karriär inom akademisk forskning eller industrin.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med molekylär medicin som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Velin Marita Sequeira
Hemort: Mangalore, Indien
Utbildning/examen: Masterexamen i molekylär medicin
Nuvarande yrke: Forskarstudent

Vad jobbar du med?
– Jag gör min forskarutbildning på Radboud University med en Marie Curie-finansierad ITN som heter EpiSystem (https://episystem-itn.net/). Mitt projekt involverar proteomik och annan ”omics-teknik” för att tyda epigenetisk reglering av embryonala stamceller och deras differentiering, vilket betyder mycket arbete med cellkultur, experiment i våtlaboratorier samt dataanalys.

Hur fick du jobbet?
– Tjänsten utannonserades på EURAXESS webbplats och förutom en ansökan var jag tvungen att även lämna två referenser. Den viktigaste anledningen till att jag fick jobbet var de felsökningsförmågor jag lärde mig och de experimentella och dataanalytiska kunskaper som jag fick under mitt examensarbete.

Varför valde du att plugga till en masterexamen vid Uppsala universitet?
– Jag ville fördjupa min kunskap i grundforskning och tillämpad biologiforskning efter att ha avslutat min grundutbildning i bioteknik. Det bästa med att studera vid Uppsala universitet är att lärarna är så delaktiga i all undervisning.

– Uppsala med sina studentnationer är också en livlig studentstad med massor av pubar där man kan umgås med vänner. Staden är väldigt vacker och trevlig att cykla i, och varje säsong har sin charm; julbelysningen på vintern, vårblommorna, sommarvärmen och höstlöven.

Har du några råd till dagens programstudenter?
– Försök, om det är möjligt, att göra examensarbetet inom ditt personliga intresseområde. Kom ihåg att njuta av studentlivet i Uppsala!

Hösten 2018

Upplägg

Under första året fokuserar du på metoder och tekniker för genetisk och epigenetisk variation, klinisk diagnostik samt behandling. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar.

Vi beskriver applikationer och användning av nya sekvensteknologier och dataanalys. Tyngdpunkten ligger på genomanalys, epigenomik och komparativ genomik samt ktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya biomarkörer med praktisk tillämpning inom den humana proteomresursen (HPR).

Du kommer att i labbet exempelvis studera epigentiska förändringar vid cancerbehandling genom pyrosequencing och ChIP-analys samt lära dig analysmetoden PLA (proximity ligation assay). Programmet ger dig även en inblick i presentationstekniker och etik.

Andra året omfattar diagnostik och analysmetoder inom bioimaging (biomedicinsk avbildning), allt från detektion av enstaka basmutationer till helkroppsavbildning. Kursen Regenerativ medicin beskriver molekylära mekanismer bakom nya tekniker inom stamcellsterapi och annan cell- och immunterapi samt framställning av biomaterial. I labbet kommer du att utföra in vitro differentiering av neuronala stamceller. Du som är intresserad av forskning har, efter särskild prövning, möjlighet till praktiska projektstudier.

Under programmets sista del utför du ett examensarbete (30 hp eller 45 hp) inom molekylär medicin i forskargrupp vid en akademisk institution eller i industri i Sverige eller utomlands. Arbetet utvärderas genom en skriftlig sammanställning av resultaten samt att du håller ett forskningsseminarium.

Kurser inom programmet

År 1
Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer, 15 hp
Molekylärmedicinsk teknik, 15 hp
Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp
Biomarkörer; identifiering och validering, 7,5 hp

År 2
Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp
Regenerativ medicin, 7,5 hp
Valbar period, 15 hp
Examensarbete i molekylär medicin, 30 eller 45 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, webbaserade övningar, experimentella och teoretiska moment, projektarbeten, individuella och i grupp.

Föreläsningarna ger dig kunskap om aktuell forskning och trender. Undervisningen omfattar även forskningsseminarier med fokus på experimentella metoder, strategier och forskningsresultat samt vetenskaplig litteratur.

Undervisningen är knuten till aktuell forskning, frågeställningar och tekniker, med möjlighet till industriell och kommersiell inriktning. Du interagerar med forskare och kliniker från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket garanterar avancerad undervisning med koppling till lokala bioteknologiföretag och läkemedelsindustri.

Du får själv sammanställa och presentera forskningsresultat. Förutom träning i självständigt tänkande och analys får du tidigt en inblick i forskningsmiljön. Du får praktisk erfarenhet av aktuella metoder inom bland annat genomik, epigenetik och proteomik. Du ingår i en dynamisk akademisk forskningsmiljö med tillgång till expertis och toppmodern teknisk analysutrustning.

Dina prestationer under praktiska moment och seminarier, tillsammans med examination av din teoretiska kunskap och förmåga att analysera och sammanställa forskningsresultat, såväl skriftligt som muntligt, vägs samman i en slutlig evaluering.

Undervisningen ges på engelska.

Karriär

Med en avancerad molekylärmedicinsk utbildning och god kunskap inom bioanalys- och bioteknikområdet arbetar du förmodligen inom forskning, hälso- och sjukvård, industri eller statlig myndighet. Gedigen kunskap om de molekylära mekanismerna bakom olika sjukdomar, samt om nya metoder och applikationer för att studera genomik, epigenomik och proteomik är nödvändig för sjukvårdens fortsatta utveckling. Programmets starka forskningsanknytning ger dig också en gedigen grund för fortsatt forskarutbildning.

De flesta av våra alumner går vidare med doktorandstudier vid ledande universitet i Sverige och utomlands, och fortsätter sina karriärer inom akademisk forskning. En del väljer även att arbeta inom life science-sektorn som till exempel projektledare, laboratorieingenjörer, kliniska prövningskoordinatorer eller applikationsspecialister.

En majoritet av våra studenter får sitt första jobb innan examen eller inom sex månader efter.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se senast den 21 juni 2021.

Det finns två anmälningsomgångar där första omgångens sista anmälningsdag är 15 januari. Vi rekommenderar att alla studenter ansöker till den första anmälningsomgången på universityadmissions.se.

Den andra anmälningsomgången har sista anmälningsdag 15 april. Endast medborgare i Sverige och inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i molekylär medicin

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P3829 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp från biomedicin-, medicin-, apotekar-, civilingenjörs- eller biologiprogram eller motsvarande utbildning som inkluderar relevant kunskap inom kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi samt molekylärgenetik. Erfarenhet av laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

 • omfattning och betyg på tidigare akademiska studier relevanta för Masterprogram i molekylär medicin,
 • ett motivationsbrev där du förklarar varför du vill läsa programmet,
 • praktisk laborativ erfarenhet av forskningsarbete inklusive rekommendationsbrev som styrker plats, längd och genomförda uppgifter,
 • relevant arbetslivserfarenhet och
 • en sammanfattning på engelska (1 sida) av ett genomfört examensarbete/forskningsprojekt.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Lena Åslund

mastermolmed@igp.uu.se

018-471 45 85

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala