Masterprogram i läkemedelsutveckling 2020/2021

Bild för Masterprogram i läkemedelsutveckling 2020/2021
Anmälan

Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel.

Om programmet

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en fördjupad kunskap i läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver kompetens inom flera olika områden. Programmet förbereder dig för att arbeta med läkemedelsutveckling i dess olika faser. Det finns möjlighet att välja fördjupningskurser efter eget intresse i bland annat följande ämnen: läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system, läkemedelsformulering och tillverkning.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Upplägg

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. Under det andra året väljer studenten kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar, eller bland kurserna fritt. I slutet av programmet gör studenten ett masterprojekt, antingen 30 eller 45 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. För studenter som läst motsvarande kurs i sin grundutbildning finns alternativa kurser.
Läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng
Biologiska läkemedel, 7,5 högskolepoäng
Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 högskolepoäng
Farmakokinetik, 7,5 högskolepoäng

Termin 2
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 högskolepoäng
Molekylär biofarmaci, 7,5 högskolepoäng
Klinisk prövningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 högskolepoäng

Termin 3
Under det andra året väljer studenten kurser.
Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4
Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

Om undervisningen

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, gruppundervisning, laborationer och självständiga projekt. Programmet ges på engelska.

I de flesta fall ges kurserna på heltid, dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Det anges i respektive kursplan om kursen har obligatoriska moment. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten avtal med flera europeiska universitet via Erasmus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Karriär

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper kring läkemedelsutveckling samt de färdigheter som fordras för att du ska kunna arbeta med utveckling av nya läkemedel på ett flertal arbetsplatser, såsom:

  • läkemedelsindustri
  • bioteknikföretag
  • myndigheter
  • universitet och högskolor
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3176 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen inklusive 15 hp farmakologi och fysiologi samt 15 hp allmän och organisk kemi.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Samordnare Luke Odell

luke.odell@ilk.uu.se

018-471 42 97

Farmaceutiska fakulteten

BMC Husargatan 3

Box 256, 751 05 UPPSALA