Psykiatrisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2020/2021

Bild för Psykiatrisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2020/2021
Anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård ger dig kompetens att utforma omvårdnad vid psykisk ohälsa i alla åldrar. Uppsala universitets lärare och föreläsare är alla i nära kontakt med patientnära arbete praktisk behandling och många är ledande forskare i sina fält, vilket ger dig den senaste kunskapen inför ditt framtida arbete inom den psykiatriska vården och att i samarbete med andra professioner bidra till hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Huvudområdet är vårdvetenskap.

Om programmet

Varför psykiatrisjuksköterska?
Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård krävs ingående kunskap om skilda psykiska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Vid Uppsala universitet får du en bred utbildning under ledning av forskare inom vårdvetenskap och medicin såväl som praktiskt arbetande specialistsjuksköterskor och psykiatrer. Vi lägger också stor vikt vid att skräddarsy din verksamhetsförlagda utbildning med skickliga handledare som förbereder dig för självständigt omvårdnadsarbete nära både patienterna och deras närstående.

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

  • utformar du omvårdnad med personcentrerad hållning i komplexa vårdsituationer
  • bedriver du självständigt omvårdnadsarbete kring olika psykiska sjukdomstillstånd i alla åldersgrupper
  • har du god förmåga till kommunikation med patienter, närstående, medarbetare och aktörer i omgivande samhälle
  • arbetar du med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot psykiatrisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot psykiatri och psykiatrisk omvårdnad. Huvudområdet för samtliga inriktningar är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Kurser inom programmet

Termin 1
Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
Psykiatri I, 7,5 hp
Psykiatri II, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 2
Psykiatrisk omvårdnad I, 7,5 hp
Psykiatrisk omvårdnad II, 7,5 hp

Alternativ 1:
Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp

Alternativ 2:
Examensarbete inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård, 7,5 hp

Inriktningen ges även på halvfart - då gäller annan turordning på kurserna.
För mer information kontaktas institutionen för neurovetenskap.

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du många valmöjligheter och efterfrågan på din kompetens är stor i hela landet. Du kan arbeta inom heldygnsvård, specialistpsykiatriska mottagningar, primärvården eller vid kommunala verksamheter för personer med psykisk ohälsa. Möjlighet till kompetensutveckling finns inom områden som barnpsykiatri, rättspsykiatri, case management samt organisation och arbetsledning. Närheten till Uppsala universitet ger dig dessutom en bra grund för en karriär inom vetenskapen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 16 mars 2020. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 2 april. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Psykiatrisk vård

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-03-16

Anmälningskod: UU-P3420 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Psykiatrisk vård

60 HP

HT20 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-03-16

Anmälningskod: UU-P3421 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala