Kirurgisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2020/2021

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i teamet. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård. Här bygger du den kompetens du behöver för att självständigt utföra och förbättra den kirurgiska omvårdnaden.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Huvudområdet är vårdvetenskap.

Om programmet

Varför specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård?
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård ger dig fördjupad kunskap i att utforma och driva att en personcentrerad omvårdnad ges inom din verksamhet. Inriktningen fokuserar på att fördjupa dina kunskaper för att möta patienter med olika vårdbehov inom den kirurgiska specialiteten, men en specifik fördjupning för att vårda patienter med komplexa vårdbehov. Vid Uppsala universitet integrerar vi specialistkompetens, spetsforskning och vetenskapliga framsteg till en naturlig del i din utbildning. Det här är ett program som väcker din nyfikenhet och ambition att själv fortsätta utveckla en mycket viktig del av den svenska kirurgiska omvårdnaden.

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

  • har du hög kompetens inom kirurgisk omvårdnad och bedömer och planerar för att en god och säker omvårdnad uppnås för patienten på kirurgisk vårdavdelning eller mottagning
  • är du med och utformar en personcentrerad vård där patienten är delaktig i sin vård
  • driver du förbättringsarbeten och implementerar ny omvårdnadskunskap vid din klinik
  • planerar och utför du undervisning inom ditt kompetensområde vid din klinik.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot kirurgisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot kirurgisk omvårdnad.

Kurser inom programmet

Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (termin 1-3)

Termin 2
Omvårdnad inom kirurgisk vård I, 17,5 hp (termin 1-2)

Termin 3
Omvårdnad inom kirurgisk vård II, 12,5 hp

Termin 4
Alternativ 1:
Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård, 15 hp

Alternativ 2:
Examensarbete inom kirurgisk vård, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom kirurgisk vård, 7,5 hp

Om undervisningen

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har internationella kansliet vid Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård har du en eftertraktad kompetens vid kirurgiska avdelningar och mottagningar där du självständigt ger patientnära omvårdnad, fortbildar och bedriver förbättringsarbeten. Närheten till Uppsala universitet ger dig goda möjligheter till framtida fortbildning och doktorandstudier inom omvårdnad.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 16 mars 2020. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 2 april. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Kirurgisk vård

60 HP

HT20 - 50 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-03-16

Anmälningskod: UU-P3534 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala