Anestesisjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2020/2021

Bild för Anestesisjukvård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2020/2021
Anmälan

Som specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård ansvarar du för narkos och bedövning vid operation och andra kritiska situationer. Med högteknologisk utrustning vårdar du patientens kropp och dess funktioner under anestesin. Det är ett arbete som kräver kunskap om anatomi och fysiologi liksom förmåga att omsätta dessa i akuta situationer. Vid Uppsala universitet möter du kliniskt verksamma lärare och handledare som hjälper dig att bygga den kompetens du behöver som anestesisjuksköterska.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Huvudområdet är vårdvetenskap.

Om programmet

Varför anestesisjuksköterska?
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård ger dig fördjupad kunskap i att utföra avancerad omvårdnad då patienten hamnar i livshotande tillstånd eller står inför operation. Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö som förutsätter ständigt uppdaterad kunskap om såväl människa som maskin. Vid Uppsala universitet erbjuder vi en utbildning med varierande undervisning och problembaserat lärande som stimulerar egen aktivitet och lägger grunden till ett livslångt lärande.

Som specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

  • ingår du i ett vårdteam där du ansvarar för planering och genomförande av anestesi vid operationer och kritiska situationer
  • bedriver du personcentrerad vård och tillvaratar patientens behov
  • ansvarar du för kommunikation med patienten och dennes närstående
  • dokumenterar du anestesiarbetet, ser till att föreskrifter följs och att utvärdering sker
  • deltar du i förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling inom anestesisjukvården.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot anestesisjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot anestesisjukvård.

Kurser inom programmet

Termin 1
Omvårdnad och akutmedicin, 7,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Omvårdnad inom anestesisjukvård I, 15 hp

Termin 2
Omvårdnad inom anestesisjukvård II, 15 hp

Alternativ 1:
Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

Alternativ 2:
Examensarbete inom anestesisjukvård, 7,5 hp
Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård är du alltid eftertraktad på arbetsmarknaden. Det råder stor brist på anestesisjuksköterskor vid bland annat akutmottagningar, pre/postoperativa avdelningar, smärtenheter, luftburen intensivvård och många andra vårdenheter. Det nära samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger dig också goda möjligheter till en fortsatt akademisk karriär och klinisk färdighetsträning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 16 mars 2020. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 2 april. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Anestesisjukvård

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-03-16

Anmälningskod: UU-P3531 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning (max 180 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala