Genomförda utbildningsutvärderingar

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet​

Biomedicinska analytikerprogrammet

Forskarutbildning inom medicin och farmaci​

Forskarutbildning inom medicin och farmaci

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Kompletteringsutbildning för studenter med utländsk examen

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Logopedprogrammet

Logopedprogrammet

Masterprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i folkhälsa

Masterprogrammet i folkhälsa

Masterprogrammet i forensisk vetenskap

Masterprogrammet i forensisk vetenskap

Masterprogrammet i global hälsa

Masterprogrammet i global hälsa

Masterprogrammet i infektionsbiologi

Masterprogrammet i infektionsbiologi

Masterprogrammet i medicinsk forskning

Masterprogrammet i medicinsk forskning

Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik

Masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik

Masterprogrammet i molekylär medicin

Masterprogrammet i molekylär medicin

Magisterprogrammet i klinisk farmaci

Magisterprogrammet i klinisk farmaci

Receptarieprogrammet

Receptarieprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Senast uppdaterad: 2023-02-03