Arbeta med kvalitetsutvärdering

På den här sidan finns instruktioner, tips och mallar för utvärdering och årlig uppföljning för dig som är anställd inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Tidpunkter för att lämna in underlag

Underlagen ska lämnas in vid olika tidpunkter på året beroende på om programmet utvärderas kalenderårsvis (till exempel år 2020) eller läsårsvis (till exempel år 2020/2021).

Den ansvariga handläggaren för varje program som utvärderas säkerställer att underlagen lämnas in samt skapar ett ärende för beslut i följande kommittéer.

Utbildningar som utvärderas kalenderårsvis

Översikt av när underlagen ska in vid utvärdering kalenderårsvis

 1. Förslag på plan, granskare och stu­derande­represen­tanter lämnas till GRUFF, GRUNK och KUF, som till­styrker (december).
 2. Förslaget skickas först till AU, som för­bereder, och därefter till ON för beslut (januari).
 3. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till GRUFF, GRUNK OCH KUF (november).
 4. GRUFF, GRUNK och KUF granskar, kom­menterar och tillstyrker (november).
 5. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas först till AU, som förbereder, och där­efter till ON (december).
 6. ON tar beslut om nödvändiga åtgärder eller uppföljning samt godkänner (december).
 7. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till avdelningen för kvalitets­utveckling samt registrator (januari).
 8. Utlåtande och planerade åtgärder publiceras på Uppsala universitets webbsida (januari).

Utbildningar som utvärderas läsårsvis

Översikt av när underlagen ska in vid utvärdering läsårsvis

 1. Förslag på plan, granskare och stu­derande­represen­tanter lämnas till GRUFF, GRUNK och KUF, som till­styrker (maj).
 2. Förslaget skickas först till AU, som för­bereder, och därefter till ON för beslut (juni).
 3. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till GRUFF, GRUNK OCH KUF (maj).
 4. GRUFF, GRUNK och KUF granskar, kom­menterar och tillstyrker (maj).
 5. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas först till AU, som förbereder, och där­efter till ON (juni).
 6. ON tar beslut om nödvändiga åtgärder eller uppföljning samt godkänner (juni).
 7. Utlåtande, rapporter och planerade åtgärder skickas till avdelningen för kvalitets­utveckling samt registrator (augusti).
 8. Utlåtande och planerade åtgärder publiceras på Uppsala universitets webbsida (augusti).
Senast uppdaterad: 2023-01-26