Tredje sommaren för läkarstudenter

Studenter på läkarprogrammet kan om så önskas antas till SOFOSKO under tre somrar så att genomgången kurs motsvarar det obligatoriska självständiga arbetet på grundutbildningen.

Den tredje sommaren innebär ytterligare 6 veckors arbete med samma projekt som under de två första somrarna. Tidsperioden bestäms efter överenskommelse med din handledare. Tyvärr kan stipendium inte erbjudas studenter på den tredje sommaren.

Efter den tredje sommaren avslutas SOFOSKO med skriftlig och muntlig redovisning, dels på värdinstitutionen inför ämneskunniga forskare och lärare, dels i en seminarieserie med oppositioner tillsammans med övriga SOFOSKO-studenter.