Tredje sommaren för läkarstudenter

Som student på läkarprogrammet kan du, om du vill, bli antagen till SOFOSKO i tre somrar. I så fall motsvarar kursen det annars obligatoriska självständiga arbetet på läkarprogrammet.

Den tredje sommaren innebär ytterligare 6 veckors arbete med samma projekt som under de två första somrarna. Tidsperioden bestäms efter överenskommelse av dig och din handledare. Tyvärr kan inget stipendium erbjudas studenter den tredje sommaren.

Efter den tredje sommaren avslutas SOFOSKO med en skriftlig och en muntlig redovisning, dels inför ämnesrelaterade forskare och lärare vid värdinstitutionen och dels i en seminarieserie med opponenter tillsammans med de övriga SOFOSKO-studenterna.