Kontaktpersoner SOFOSKO

Kursadministratör

Erik Sandin, institutionen för medicinsk cellbiologi
Tel 018–471 4414
erik.sandin@mcb.uu.se

Ekonomiansvarig, utbetalning stipendium

Teodor Hammarström, institutionen för medicinsk cellbiologi
Tel 018–471 4431
teodor.hammarstrom@mcb.uu.se

Kursansvariga

Anders Tengholm, institutionen för medicinsk cellbiologi
Tel 018–471 4481
anders.tengholm@mcb.uu.se

Ulf Göransson, institutionen för läkemedelskemi
Tel 018–471 5031
ulf.goransson@ilk.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-03