Hur antas man till SOFOSKO?

Det första kriteriet är att man går på apotekar- biomedicinar- eller läkarprogrammen i Uppsala. Sedan några år ges även möjlighet för civilingenjörsstudenter i kemi med läkemedelsinriktning att söka farmaceutiska fakultetens projekt.

Behöriga

Eftersom SOFOSKO är en två- eller treårig verksamhet bör man inte ha hunnit för långt i sin utbildning. Samtidigt är erfarenheter från laborativ verksamhet under den ordinarie utbildningen en viktig merit. I praktiken innebär det att de flesta antagna apotekarstudenter läst 4-6 terminer, biomedicinarstudenter 2-4 terminer och läkarstudenter 2-6 terminer.

De sökandes resultat från den ordinarie utbildningen kontrolleras för att undvika att studenter med allvarliga studieproblem antas.

Den som söker skall ge en skriftlig motivering och denna granskas noga. Det är en fördel om du kan övertyga om, eller dokumentera, ett genuint forskningsintresse.

Val av projekt

När man söker ombeds man rangordna fem projekt ur den aktuella projektlistan. De sökande som överensstämmer med ovannämnda kriterier fördelas på projekten så att största möjliga antal får så högt prioriterat projekt som möjligt. Läkar- och biomedicinarstudenter fördelas främst på medicinska fakultetens projekt och apotekarstudenter på farmaceutiska fakultetens projekt men det finns också ett antal projekt där studiebakgrunden inte har så stor betydelse. Det är dock endast till farmaceutiska fakultetens projekt som civilingengörer kan söka.

För personer som redan är aktiva i en forskargrupp finns möjlighet att söka med sitt eget projekt i stället för att välja ur listan. Projektet skall vara basalvetenskapligt inriktat och bedrivas inom någon av medicinska fakultetens prekliniska institutioner. Det innebär en viss fördel att ha ett eget projekt men är ingen garanti för antagning.

En del blir utan projekt beroende på platsbrist och andra ombedes att överväga alternativa projekt än det ursprungligen valda. I praktiken söker många samma projekt eller samma handledare. En handledare kan exempelvis ha flera projekt i katalogen. Vanligen fördelas dock studenterna så att varje handledare inte får mer än en SOFOSKO-student men undantag görs ibland berorende på tillgång och efterfrågan på projekt.