Första sommaren

Den inledande föreläsningskursen börjar vanligtvis direkt efter ordinarie terminsslut. Kursen 2019 börjar den 10 juni och avslutas den 20 juni och därefter följer laboratoriearbete under fyra veckor.

Hur de fyra veckorna förläggs beror till stor del på handledaren och laboratoriets verksamhet. Kontakta därför handledaren så snart som möjligt efter att du har fått antagningsbeskedet så att ni i god tid kan komma överens om en plan.

Introduktionskurs

De inledande kursveckorna kommer att innehålla en del grundläggande information om forskarutbildning, laboratoriearbete, publicering, etik, m.m. Dessutom kommer olika forskningsgruppledare att presentera sin verksamhet med syfte att ge en orientering om vilken forskning som pågår vid de olika institutionerna. Det är ju inte säkert att just det ämnesområde som du tilldelats är det som du vill fortsätta med vid eventuella doktorandstudier. En av dagarna under den inledande kursen ägnas åt ett tema där forskning inom ett speciellt område presenteras.

Schema

Introduktionskursen är obligatorisk och håller dig sysselsatt mellan cirka 9 och 15, ibland något längre och ibland lite kortare. Det för året aktuella schemat skickas ut under maj månad. Räkna med att forskningspraktiken är en heltidssysselsättning. Arbetstiderna bestäms av vilka insatser som krävs i projektet och ofta kan det bli långa dagar och oregelbundna tider. Räkna inte med att hinna med något annat arbete vid sidan av under praktikperioden.

Stipendieutbetalning

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första halvan kommer under v 25/26 och resten efter att projektet påbörjats.