Första sommaren

Den inledande föreläsningskursen börjar vanligtvis omedelbart efter den ordinarie terminens slut.

2023 börjar kursen den 7 juni och slutar den 21 juni, följt av laboratoriearbete i fyra veckor.

När under sommaren de fyra laborationsveckorna genomförs beror till stor del på din handledare och laboratoriets aktiviteter. Kontakta därför din handledare så snart som möjligt efter att du fått antagningsbeskedet så att ni kan komma överens om en plan i god tid.

Introduktionskurs

De inledande kursveckorna innehåller viss grundläggande information om forskarutbildning, laboratoriearbete, publicering, forskningsetik m.m. Dessutom kommer olika forskargrupper att presentera sin verksamhet i syfte att ge en orientering om vilken forskning som pågår vid de olika institutionerna. Det är ju inte säkert att just det ämnesområde du har tilldelats är det du vill fortsätta med vid eventuella doktorandstudier. En av dagarna under introduktionskursen ägnas åt ett tema där forskning inom ett speciellt område presenteras.

Schema

Introduktionskursen är obligatorisk och håller dig sysselsatt mellan 9 och 15, ibland något längre och ibland lite kortare. Aktuellt schema skickas ut i maj.

Räkna med att forskningspraktiken är en heltidssysselsättning. Arbetstiderna bestäms av vilka insatser som krävs i projektet och det kan ofta bli långa dagar och oregelbundna tider. Räkna inte med att hinna med något annat arbete under praktikperioden.

Stipendieutbetalning

Stipendet betalas i två omgångar. Den första halvan kommer under vecka 25–26 och resten efter att projektet har påbörjats.

Senast uppdaterad: 2023-01-12