Finansering SOFOSKO

Ditt deltagande i SOFOSKO finansieras med stipendier på 10.000 kr per sommar under två år. För de läkarprogramstudenter som gör SOFOSKO under tre somrar kan stipendiefinansiering inte erbjudas för den sista sommaren.