Andra sommaren

Under den andra sommaren ägnas sex veckor på heltid åt projektet. Kontakta din handledare i god tid så att ni kan komma överens om lämpliga arbetsperioder. Liksom förra sommaren får du ett stipendium på 10 000 kr.

Om du är antagen för två somrar avslutas SOFOSKO för din del under hösten efter denna sommar. Du förväntas då redovisa ditt arbete i en uppsats och dessutom presentera det vid ett seminarium.

Vid varje seminarietillfälle kommer fyra SOFOSKO-studenter att presentera sina projekt. Alla får delta i diskussionen men två studenter utses till opponenter och skall särskilt granska arbetet som redovisas. Information om redovisningsseminarierna skickas ut till de som berörs i början av höstterminen. För att få ut de 22,5 högskolepoäng som SOFOSKO ger måste du delta i samtliga dessa seminarier.

För att underlätta planeringen inför andra sommarens SOFOSKO-verksamhet vill vi att du meddelar oss att du fortsätter ditt projekt. Enklast gör du det genom e-post till Erik Sandin senast den 1 april.

Om du av någon anledning inte vill eller kan fortsätta ditt SOFOSKO-projekt vill vi också veta det så snart som möjligt. Skriv då gärna en kort kommentar om orsaken. 

Senast uppdaterad: 2022-08-23