SOFOSKO

Vill du prova på hur det är att vara forskare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci? Då är du välkommen att söka till Sommarforskarskolan (SOFOSKO) och tillbringa 6 veckor av sommaren med att testa forskarens vardag.

Med tanke på coronaviruset råder för närvarande osäkerhet om hur SOFOSKO ska genomföras i sommar. 

Vi planerar för att kunna genomföra introduktionskursen på distans. För det praktiska laboratoriearbetet kan det eventuellt bli fråga om att ersätta vissa delar med litteraturstudier och/eller att flytta arbetsveckor till nästa sommar. Förutsättningarna för att kunna genomföra laborativa projekt under nu rådande omständigheter varierar mellan olika forskargrupper. I den mån det blir aktuellt med speciallösningar måste de utarbetas specifikt för varje projekt av handledaren i samråd med studenten. 

När vi kommit närmare sommaren och vi bättre kan överblicka situationen – förhoppningsvis i mitten av maj – kommer vi att informera alla berörda studenter och handledare om vilka regler och riktlinjer som gäller för SOFOSKO. 

Sista ansökningsdag till SOFOSKO 2020 var den 1 mars. Nästa ansökningsomgång väntas öppna i februari 2021.