Antibiotikaforskning och utbildning i Uppsala & Stockholm

Akademin och industrin i Uppsala och Stockholm-regionen utgör ett vitalt nav för grundforskning inom antibiotikaområdet. Här samordnar vi flera internationella forskningsprojekt, många med EU-finansiering. En prioriterad del i vårt arbete är högkvalitativ forskarutbildning och dialog med samhället.

Forskaree vid Uppsala Antibiotic Center

Utöver stark grundforskning inom läkemedelsutveckling, mikrobiologi och antibiotikaresistens bedriver Uppsala universitet och KI ledande forskning om diagnostik, ekonomiska modeller, juridik, etik, hälsa, hållbar utveckling, beteende och pedagogik. Vi leder och koordinerar även ett flertal nationella och internationella konsortier inom detta viktiga vetenskapsområde:

Uppsala Antibiotic Center – UAC

Citat av Annabel EkbergUAC är ett centrum för forskning, utbildning och innovation som syftar till att angripa och finna lösningar till den globala utmaningen runt antibiotikaresistens. UAC bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning runt antibiotikaresistens som involverar Uppsala universitets alla tre vetenskapsområden. Centrets verksamhet startade hösten 2016 och bedriver idag 14 tvärvetenskapliga doktorandprojekt. 

UAC online


Collaboration for Prevention and Treatment of MDR Bacterial Infections – COMBINE

COMBINE är ett multinationellt samarbete, där Uppsala universitet har en ledande roll. Elva partners från akademi och industri i sju europeiska länder ska tillsammans bana väg för effektivare utveckling av antibiotika. Projektet pågår från 1 november 2019 till 31 oktober 2025. Bakom satsningen står Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett partnerskap mellan EU och EFPIA (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag). 

COMBINE online


European Gram Negative AntiBacterial Engine – ENABLE-2 

Citat av Anders KarlénMed EU-projektet European Gram Negative AntiBacterial Engine (ENABLE) byggdes en framgångsrik grund för de tidiga faserna av antibakteriell läkemedelsutveckling. Nu fortsätter Uppsala universitet arbetet i ENABLE-2, en plattform som finansieras av Vetenkapsrådet.

ENABLE-2 möter stort intresse inom svensk akademi och biotechbolag, och en oberoende portföljkommitté har bland många kvalitativa ansökningar utsett fyra lovande molekyler som utgör potentiella kandidater till antibakteriella läkemedel för inkludering i plattformen.

ENABLE-2 online


Plattform för Innovation av Existerande Antibiotika – PLATINEA

PLATINEA är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Plattformen finansieras av VINNOVA och förenar 15 aktörer från akademi, myndigheter, industri och vård som tillsammans ska se till att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt samt att säkerställa tillgängligheten till viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. Inom plattformen görs kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika, likväl som nya studier för anpassning av antibiotikadosering. Projektet ska också utvärdera och testa nya verktyg för att främja klok antibiotikaanvändning samt göra en kartläggning av befintliga leveranskedjor för antibiotika.

PLATINEA online


Action on Antibiotic Resistance  – ReAct

Citat av Otto CarsReAct är ett Uppsalabaserat internationellt nätverk och en viktig aktör när det gäller synsättet på hur nya antibiotika ska utvecklas. Nätverket arbetar med antibiotikaresistens ur ett hälsosystemperspektiv. Man verkar för att en ny affärsmodell ska byggas upp, där den offentliga och privata sektorn samarbetar för att lösa de vetenskapliga svårigheterna samtidigt som innovativa incitament skapas – både finansiella och andra incitament. Det är alltså inte bara forskningen inom antibiotikaresistens som är stark i Uppsala, utan också informationsspridning och opinionsbildning.

ReAct online


Kontakta NorDoc 2023

Senast uppdaterad: 2022-09-22