NorDoc Sommarskola 2023

PhD Student in the lab
Antibiotics according to a new generation:
Uppsala & Stockholm • 16–18 augusti 2023

EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR

Den accelererande antibiotikaresistensen är ett akut hot med globala dimensioner. År 2019 beräknas 1,3 miljoner människor ha dött till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Ändå har ingen ny antibiotikaklass nått vården på nästan fyrtio år. Idag har vi nått punkten där enbart nya läkemedel inte längre är tillräckliga och problematiken så komplex att samarbete är absolut nödvändigt.

NorDoc Sommarskola 2023 sätter fokus på hur vi ska hantera en av vår tids största utmaningar. Vi möts i Uppsala och Stockholm, navet för svensk livsvetenskap. Tillsammans lär vi oss om och av de många interdisciplinära initiativ som har sitt centrum här, varav flera med förgreningar över hela världen. Registrera dig nu.

PANELSAMTAL 18 AUGUSTI, KL. 13.30

Fredag 18 augusti inbjuder NorDoc till Uppsala universitetsaula och Antibiotics • Past. Present. Future. Ett öppet samtal där ett urval av Sveriges främsta experter diskuterar vägen framåt tillsammans med moderator Eva Garmendia, projektkoordinator vid Uppsala Antibiotic Center. Fri entré. Alla är varmt välkomna! (Ladda hem A4 Poster)

NorDoc Panel 2023
Med Helle Aagaard, Richard Bergström, Malin Grape & Agneta Richter-Dahlfors

Välkommen till NorDoc 2023

Vid NorDoc Sommarskola möts varje år doktorander från hela Norden i tre dagar för vetenskap och nätverkande. Vårt fokus är på nordiska forskningsstyrkor och hur du får ut det mesta av din doktorsexamen.

Denna tvärvetenskapliga arena välkomnar alla intresserade: doktorander, postdocs, handledare och lärare. Här sätter du din forskning i ett större sammanhang, får verktyg för att sprida kunskap, breddar dina nätverk och får idéer för din karriär. Vi ses i Uppsala och Stockholm 16-18 augusti 2023.

NorDoc 23 Logotyper
Senast uppdaterad: 2023-08-03