Hur du blir doktorand

För att kunna bli doktorand inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci behöver du

  1. vara behörig
  2. ha finansiering.

Behörighet

För att ha behörighet till forskarutbildningen måste du ha

  • grundläggande behörighet
  • särskild behörighet till vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

En grundläggande behörighet innebär examen på avancerad nivå, godkända kurser om minst 240 högskolepoäng – varav minst 60 poäng på avancerad nivå – eller motsvarande kunskaper skaffade på annat sätt, antingen i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet till forskarutbildningsämnena inom medicinska och farmaceutiska fakulteterna innebär engelska 6, eller motsvarande, och utbildning inom ett område som är relevant för ämnet.

Finansiering

Du kan finansiera dina doktorandstudier genom att söka och få anställning som doktorand vid Uppsala universitet. Du hittar många av dem på universitets webbplats för lediga anställningar.

Hitta lediga anställningar

Om du är intresserad av ett särskilt ämne inom medicin eller farmaci kan du också kontakta en forskare eller studierektor vid en institution. Det kan hända att någon forskare har pengar – eller kommer att söka pengar – för att anställa en doktorand, särskilt om hen vet att det finns intresserade.

Du kan också utföra dina doktorandstudier som anställd vid landstinget med garanterad tid att utföra dina doktorandstudier, som anställd inom industrin eller genom stipendium.

Ansökan om antagning

Du ansöker om antagning till doktorandutbildning via ett e-formulär. Formuläret utgör även bas i din individuella studieplan. 

Din ansökan granskas vid din institution och skickas sedan vidare till kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) som fattar beslut.

Det elektroniska formuläret är på engelska och innehåller hjälprutor med förklaringar till hur fälten ska fyllas i. Om du inte hinner bli färdig på en gång kan du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle.

För att få tillgång till formuläret behöver du ett användar-id i AKKA (Universitetets katalogsystem) och en fungerande e-postadress i AKKA. Normalt kan katalogansvarig person vid institutionen hjälpa till med detta.

Ansök om antagning

Ytterligare uppgifter

Utöver de uppgifter som ska ingå i din individuella studieplan ska din ansökan även omfatta

  • annonsering av doktorandplats
  • motivering om platsen inte annonserats
  • intyg om behörighet
  • forskningsplan
  • intyg från arbetsgivare eller verksamhetschef om utbildningen görs inom ramen för en annan anställning än universitetet.

Beslut om antagning

Alla ansökningar till utbildning på forskarnivå behandlas i kommittén för utbildning på forskarnivå, där man fattar beslut om antagning.

Om kommittén godkänner din ansökan meddelar de dig via e-post.

Om du behöver komplettera din ansökan bordlägger kommittén frågan och meddelar dig via e-post. När du sedan kompletterat ansökan fattar ordföranden i kommittén beslut om antagning.

Senast uppdaterad: 2023-07-17