Vill du bli doktorand i medicin eller farmaci?

DoktorsdiplomUtbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor kommer du att ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Du utvecklas till en självständig forskare, redo att ta dig an komplexa arbetsuppgifter inom såväl akademi, industri, sjukvård som myndigheter. Det innebär bland annat goda kunskaper inom ett forskningsområde, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet kan du få en examen som farmacie doktor eller medicine doktor. Du kan också ta ut en farmacie eller medicine licentiat efter halva tiden.

Senast uppdaterad: 2022-08-23