Studera hälsa, vård eller läkemedel

Hälsa, vård och läkemedel är en tredjedel av Uppsala universitet men utbildningarna är bredare än så. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att få tillgång till hela universitetet. Välkommen!

Vill du ta din karriär ett steg till?

Förutom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå erbjuder vi också många möjligheter för vidareutbildning för dig som redan arbetar inom vården.

Läs mer om vår uppdragsutbildning.

Uppsala universitets kvalitetsmodell

Ut­bild­nings­ut­vär­dering­ar vid Medfarm

Universitetskanslersämbetet, Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin och farmaci jobbar hela tiden på att säkra kvaliteten på våra utbildningar.

Läs mer om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Senast uppdaterad: 2023-02-02