Sök finansiering för Verifiering För Samverkan

2018-04-10

Nu kan du ansöka om Uppsala universitets finansiering för Verifiering för samverkan. Anslaget möjliggör för forskare och externa aktörer att i ett tidigt skede testa en gemensam idé och ett möjligt samarbete.

Uppsala universitets utlyser nu finansiering för Verifiering för samverkan (VFS), vilket ger universitetets forskare och externa organisationer möjlighet att i ett tidigt skede pröva om en gemensam projektidé har potential att drivas vidare och utvecklas ytterligare.

Projekt kan beviljas finansiering upp till 300 000 kronor. Omfattning och inriktning ska vara till ömsesidig nytta för deltagarna. Forskningssamarbeten mellan olika universitet/ högskolor finansieras inte inom ramen för VFS.

Du som planerar eller bara vill veta mer om att söka pengar inom VFS kan vända dig till UU Innovation för råd och stöd.

Mer information och kontakt  http://uuinnovation.uu.se/samarbeta/finansiering/vfs/

Nyheter Samverkan