Miljonanslag till projekt för psykiskt stöd till flyktingbarn

2018-03-29

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, beviljas 8,6 miljoner norska kronor av Kavlifonden för sitt forskningsprojekt Teaching Recovery Techniques i syfte att minska psykisk ohälsa bland flyktingbarn.

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin

År 2015 anlände 35 369 barn ensamma till Sverige, lika många kom med sina familjer. En studie av de ensamkommande barnen konstaterade att 76 procent av de undersökta barnen visade symptom på posttraumatiskt stressyndrom. Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, initierade då i samarbete med Bris ett projekt baserat på metoden Teaching Recovery Techniques i vilket ett antal svenska kommuner utbildade gruppledare för att erbjuda ensamkommande barn psykiskt stöd. Nu anslår Norska Kavlifonden 8,6 miljoner NOK till Anna Sarkadis forskningsgrupp för att ta arbetet vidare.
– Anslaget är en bekräftelse på att vi är på rätt väg i vår satsning att forska på och utveckla system för att ta hand om flyktingbarns psykiska ohälsa. Utan större anslag genomförde vi vår första studie för att testa vårt koncept på de mest utsatta barnen, de ensamkommande. Så när utlysningen från Kavli kom var vi redo för att sätta igång en större studie, säger Anna Sarkadi.

Åtta av tio ensamkommande barn som hittills deltagit i Teaching Recovery Techniques visade redan från början symptom på måttlig eller svår depression, av dessa bar hälften på självmordstankar.
– Risken för psykisk ohälsa är hög bland ensamkommande barn och behovet av stöd är mycket stort. Civilsamhället gör fantastiska insatser där myndigheterna inte räcker till, men mycket mer krävs. Ett stort jobb väntar med att se till att varje barn i Sverige får tillgång till stöd och vård, och det är bråttom, konstaterade Anna Sarkadi förra året i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Kavlifondens anslår totalt 17,6 miljoner NOK till forskning som kan ge ökad kunskap kring behandling av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Jan-Ole Hesselberg, programdirektör vid fondens hälsovetenskapsprogram konstaterar i ett pressmeddelande att antalet sökande varit högt.
– Vi har fått värdefullt stöd genom hela ansökningsprocessen av Enheten för forskningsstöd vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci. Detta treåriga anslag ger oss möjlighet att bygga hållbara system så att flyktingbarn med traumatiska upplevelser ska få en chans till ett liv fri från psykisk ohälsa, konstaterar Anna Sarkadi.

Läs mer Anna Sarkadis forskning
Mer information Enheten för forskningsstöd
Läs merKavlifonden.no

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter Samverkan