Uppsala Antibiotic Center bygger för framtiden

2018-02-13

Hallå där… Linus Sandegren, projektkoordinator för forskning och undervisning vid Uppsala Antibiotic Center, som efter rekryteringen av fjorton doktorander nu har siktet ställt på tre biträdande lektorer.

Linus Sandegren (t v) med doktorander vid UAC

Vad pågår vid UAC ett drygt år efter invigningen?
– Våra fjorton doktorander är på plats och deltog nyligen vid premiären för vår första seminarie- och workshopserie. En ny koordinator ansluter i dagarna och vi har även påbörjat rekryteringen av tre biträdande lektorer. Det är en lång och omfattande startsträcka, men de här personerna kommer att utgöra navet i vår verksamhet och vi måste ge processen den tid som behövs.

Läs även Doktoranderna vid UAC har inlett sitt arbete

Är ni nöjda med mixen av doktorander?
– Absolut, Vi vill utbilda forskare som förstår hela den komplexa problematik antibiotikaresistensen ställer oss inför, och vi har med hjälp av externa bedömare formerat en bra, tvärvetenskaplig representation ur totalt 43 ansökningar. Gruppens första gemensamma möten tyder på att vi arbetar med ett skarpt och kommunikativt team som kommer att bidra till centrets interdisciplinära ambitioner.

Läs även "UAC är en väldigt spännande miljö att vara delaktig i"

Vad vill ni uppnå med de tre tillträdande lektorerna?
–  Framför allt att de ska bidra till att stärka redan existerade, strategiskt viktiga forskningsmiljöer. Vi har presenterat våra idéer för ett antal institutioner och inväntar nu deras respons. Vår ambition är att bemanna tjänsterna under 2018 och vi kommer att placera dem vid universitetets tre vetenskapsområden.

Läs även Antibiotika ur ett humanistiskt perspektiv

Söker ni samarbeten utanför Uppsala universitet?
– Redan idag är Läkemedelsindustriföreningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Lantbruksuniversitet representerade i styrelsen och vi diskuterar utökad samverkan. Vi förbereder även aktiviteter med andra svenska universitet och vi har fått finansiering via EIT Health att utveckla en gemensam forskarskola med universitetet i holländska Groningen. Vi måste helt enkelt ha med fler aktörer på tåget, både från andra sektorer och andra länder.

Vad väntar vid horisonten?
– Vi har initial finansiering i fyra år, men bygger för längre perspektiv än så. Vår förhoppning är att rekrytera en ny generation doktorander innan de första fjorton disputerar och skapa kontinuitet i verksamheten. Vi kommunicerar även med Vetenskapsrådet kring hur deras eventuella tioårssatsning på antibiotikaområdet bäst kommer till nytta – med Uppsalas breda expertis inom fältet följer ett ansvar, och genom att samla våra styrkor kan vi förhoppningsvis bidra till början på något riktigt stort.


Fakta Uppsala Antibiotic Center

  • UAC grundades 2016 vid Uppsala universitet.
  • UAC finansieras gemensamt av universitetets tre vetenskapsområden och rektor.
  • Satsningen pågår initialt i fyra år.


Läs mer om Linus Sandegrens forskning
Mer information Uppsala Antibiotic Center

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter Samverkan