Farmaceutiska fakulteten i centrum för unik läkemedelssatsning

2018-02-13

Uppsala universitets farmaceutiska fakultet blir akademiskt nav i Swedish Drug Delivery Forum, en unik satsning som förenar forskning och näringsliv inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering.

Uppsala Biomedicinskt Centrum, hem för Farmaceutiska fakulteten

Nu lanseras Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), Sveriges första nationella satsning på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Med akademiskt nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet ska forskning och industri förenas i en för vårt land unik tvärsektoriell miljö.
– Vi har länge konstaterat behovet av en arena för samverkan mellan akademi och näringsliv. Med ekonomiskt stöd av Vinnova formerar vi nu en gemensam mötesplats med förutsättningar för ett forskningsprogram som karaktäriseras av excellent vetenskap och effektivt industriellt nyttiggörande, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik vid Uppsala universitet.

Forskningsprogrammet kommer att bedrivas vid tre teknologiplattformar – Parenterala, Orala och Pulmonära formuleringar. Forumgemensamma aktiviteter och interaktion mellan plattformarna garanterar insyn och utrymme att påverka för samtliga parter i SDDF. På sikt förväntas satsningen bidra till produktion av nya läkemedel, förbättrade läkemedelsbehandlingar samt fortsatta investeringar i och kompetensförsörjning till svensk Life Science-verksamhet.
– Vi hoppas framför allt att leverera kvalificerad forskning och utbilda forskare inom drug delivery-området men räknar också med att öppna strategiska dörrar för samarbete, nätverkande och mobilitet mellan akademi och näringsliv, säger Göran Alderborn.

För närvarande skapas riktlinjer och strukturer för den stundande verksamheten. Inom kort ska sju doktorander och fem postdocs vara på plats i Uppsala. Kompletterande program inom ledarskap, mentorskap och utbildning står också på agendan.
– Processen leds av en styrelse med representanter för Uppsala universitet och ett urval av de tio företag som redan anslutit. Vi har också tillsatt ett vetenskapligt arbetsutskott, och även om vi nyss lämnat startblocket ser både vi och Vinnova potential i SDDF att med tiden ta plats bland världens ledande forskningsinitiativ inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering, konstaterar Göran Alderborn.

Fakta Swedish Drug Delivery Forum (SDDF)

  • Är en svensk satsning på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering.
  • Har finansiellt stöd av Vinnova.
  • Består av Uppsala universitet, Affibody, Apotek Produktion & Laboratorier, AstraZeneca, Clinical Trial Consultants, Disruptive Materials, Ferring (DK), Nanologica, Orexo, Recipharm Pharm Dev och XSpray Microparticles.

Kontakt Göran Alderborn, Uppsala universitet
Läs mer Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Farmaceutiska fakulteten

Nyheter Samverkan