Kontakta oss om samverkan

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt arbete med samverkan vid Uppsala universitets vetenskapsområde för medicin och farmaci.

Mobiltelefon

Kommittén för samverkan

Kommittén för samverkan är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör samverkan. Kommittén ska:

 • bereda ärenden som gäller samverkan inför beslut i områdesnämnden
 • följa den nationella och internationella utvecklingen inom samverkan
 • implementera universitetets program och handlingsplan för samverkan inom vetenskapsområdet
 • löpande bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom Uppsala universitet avseende samverkan
 • löpande bidra till att stimulera och utveckla vetenskapsområdets arbete med och former för samverkan
 • delta i arbete med nationella och internationella nätverk för samverkan
 • delta i arbete med utvärdering av samverkansverksamhet.

Ordinarie ledamöter

 • Christel Bergström, prodekanus, ordförande
 • Andy Browning, samverkansledare
 • Anna Rostedt Punga, professor
 • Johan Wikström, professor
 • Kristian Sandberg, forskare
 • Marika Nestor, universitetslektor
 • Sara Mangsbo, universitetslektor
 • Quentin Laborde, doktorandrepresentant

Ansvarig handläggare

Maria Ferletta
forskningssekreterare 
Kansliet för medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2022-12-09