Nätverk och strategiska satsningar

EpiHubben är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi som just nu formeras vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci med geografisk hemvist i MTC-huset, Uppsala. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Kontakta EpiHubben

SweDeliver skapar förutsättningar för god tvärsektoriell samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att etablera världsledande forskning inom området läkemedels­tillförsel och läkemedels­formulering (Drug delivery), vilket i sin tur ökar förutsättningarna för industriell utveckling av nya medicinskt motiverade läkemedel.

Kontakta SweDeliver

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centrumet kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper.

Kontakta SciLifeLab

Uppsala Antibiotic Center (UAC) är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet. Det grundades 2015 för att samordna, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens inom alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Kontakta UAC

U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, efter och under behandling. Data och prover är tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Kontakta U-CAN

U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Kontakta U-FOLD

U-Share är ett projekt som verkar för ett utökat samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för komparativ, translationell forskning kring djur och människa.

Kontakta U-Share

Senast uppdaterad: 2021-03-02