Nätverk och strategiska satsningar

Epihubben

Uppsala universitetEpiHubben är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi som just nu formeras vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci med geografisk hemvist i MTC-huset, Uppsala. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Kontakta Karl Michaëlsson på EpiHubben

SweDeliver

SweDeliverSweDeliver skapar förutsättningar för god tvärsektoriell samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att etablera världsledande forskning inom området läkemedels­tillförsel och läkemedels­formulering (drug delivery), vilket i sin tur ökar förutsättningarna för industriell utveckling av nya medicinskt motiverade läkemedel.

Läs mer om SweDeliver

SciLifeLab

SciLifeLabSciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centrumet kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper.

Läs mer om SciLifeLab

Uppsala Antibiotic Center

Uppsala universitetUppsala Antibiotic Center (UAC) är ett centrum för forskning, utbildning, innovation och medvetenhet. Det grundades 2015 för att samordna, stimulera och stödja viktig forskning om antibiotikaresistens inom alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Läs mer om Uppsala Antibiotic Center

U-CAN

Uppsala universitetU-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter före, efter och under behandling. Data och prover är tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Läs mer om U-CAN

U-FOLD

Uppsala universitetU-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Läs mer om U-FOLD

U-Share

U-ShareU-Share är ett projekt som verkar för ett utökat samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektets syfte är att förbättra förutsättningarna för komparativ, translationell forskning kring djur och människa.

Läs mer om U-Share

Senast uppdaterad: 2021-12-01