Infrastrukturer och centrumbildningar

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci erbjuder noggrant utvecklade infrastrukturer och plattformar inom en rad forskningsfält. Vi är också en aktiv partner inom flera väl etablerade nätverk som samlar ledande aktörer inom både forskning och industri.

Läs mer om våra centrumbildningar, strategiska satsningar och nätverk samt infrastrukturer. Vill du veta mer om infrastrukturerna, kontakta Kommittén för forskningsinfrastruktur.

Centrumbildningar

En hand håller i ett provrör där DNA droppas in

Våra centrum arbetar med tvärvetenskaplig forskning eller utbildning medan våra forum arbetar med kontaktskapande, mäklande eller främjande uppgifter. Områden är bland annat forsknings- och bioetik, klinisk forskning eller diabetesforskning.

Läs om de centrumbildningar där vetenskapsområdet deltar.

Senast uppdaterad: 2022-05-25