Hälsa och hållbar sjukvård

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci bedriver patientnära forskning i samverkan med med flera partners. Vi har även Centrum för klinisk forskning vid regionsjukhusen i Falun, Gävle, Västerås samt FoU-Centrum i Eskilstuna.

Kvinna med skyddsglasögon i ett lab

Läs mer om våra centrum för klinisk forskning

Vi samverkar med följande aktörer inom klinisk forskning

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset logotypAkademiska sjukhuset erbjuder sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet. I rollen som universitetssjukhus är forskning är ett självklart inslag, och i samverkan bedriver vi världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Kontakta Akademiska sjukhuset

Region Uppsala

Region Uppsala logotypRegion Uppsala är en politiskt styrd organisation med ansvar för frågor inom hälso- och sjukvård, regional utveckling med mera i Uppsala län. Vår samverkan omfattar bland annat grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av vården, vilket regleras i ett ALF-avtal.

Kontakta Region Uppsala

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

UCR logotypUCR är en regional, nationell och internationell resurs för klinisk forskning med all den kompetens och teknik som behövs för att omsätta innovativa idéer till translationella forskningsprojekt, kliniska studier och registerbaserade förbättringsprojekt.

Kontakta UCR