Hallym-Uppsala: en introduktion

Samarbetet mellan Uppsala universitet och Hallym universitet inleddes år 2005. Bakom initiativet står Kjell Öberg, senior professor vid Uppsala universitet, och Yong-Sun Kim, professor i Health & Biomedical Sciences, Hallym University. Samarbetet mellan Hallym och Uppsala fortsätter att generera vetenskapliga utbyten och anses mycket angeläget av den sydkoreanska staten.

The Hallym-Uppsala Symposium är en central del i samarbetet. Symposiet arrangeras växelvis av universiteten, och till de ämnen som varit i fokus hör antibiotika, läkemedelsutveckling, stamceller, regenerativ medicin samt flera andra starka forskningsområden vid de två akademierna.

Tisdagen den 18 september 2018 arrangerade Uppsala universitet The 10th Uppsala–Hallym Symposium på temat Health and Disease in Women and Children. Symposiet inleddes av Chongsoo Kim, President of Hallym University, och Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-09-07