ALF: avtal om läkarutbildning och klinisk forskning

ALF är en förkortning för Avtal om Läkarutbildning och Forskning mellan staten och sju regioner. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

Bildkollage

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Under 2022–2023 utvärderas den kliniska forskningen kvalitet i landets sju ALF-regioner. Denna utvärdering är viktig för att behålla och utveckla vår excellenta kliniska forskning.

Läs om utvärderingen

Om ALF

Avtalet behandlar bland annat den så kallade ALF-ersättningen, vilket är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser och det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Vid universitetssjukvårdsenheterna finns FoUU-råden.

Avtal

Universitetssjukvårdsplan

Ersättning av undervisning

Senast uppdaterad: 2023-03-16