ALF

ALF är en förkortning för "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".

I avtalet upptas system för ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra för parterna tillgängliga ekonomiska resurser.

Det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Avtal

Planer

Riktlinjer

Beslut