ALF: avtal om läkarutbildning och klinisk forskning

ALF är ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting (regioner) om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom avtalet är parterna överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning.

Bildkollage

Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet

Under 2022–2023 utvärderas den kliniska forskningen kvalitet i landets sju ALF-regioner. Denna utvärdering är viktig för att behålla och utveckla vår excellenta kliniska forskning.

Läs om utvärderingen

Om ALF

Avtalet behandlar bland annat den så kallade ALF-ersättningen, vilket är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser och det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Vid universitetssjukvårdsenheterna finns FoUU-råden.

Avtal

Universitetssjukvårdsplan

Ersättning av undervisning

Senast uppdaterad: 2023-11-17