Samverkan

Samverkan är allt vi gör där vår kunskap och forskning kommer till praktiskt nytta

Vårt största samarbete

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utbildar tillsammans årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
Senast uppdaterad: 2022-06-02