Swedish and international funding agencies

The lists below present Swedish and international funding agencies that support research in areas relevant for the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy.

Swedish funding

AFA Försäkring (AFA Insurance)
Agria/Svenska Kennelklubbens forskningsfond
Alzheimerfonden
Anders Otto Svärds stiftelse
Apotekarsocieteten
Apotekare Hedbergs stiftels
Aroseniusfonden
Astma- och allergiförbundet
Barncancerfonden (Childhood Cancer Foundation)
Barndiabetesfonden
Bengt Ihre Research Fellowship
Blodcancerförbundet
Bröstcancerförbundet
Cancerfonden (Swedish Cancer Society)
Carmen och Bertil Regnérs stiftelse
Cathrine Everts stiftelse
Demensförbundet
Diabetesfonden
Diabetes Wellness
Dr P Håkanssons stiftelse
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Familjen Erling-Perssons stiftelse
Familjen Kamprads stiftelse
Folkhälsomyndigheten (Public Health Agency of Sweden)
Fonden för Psykisk Hälsa (Psychiatric Health Foundation)
Forska utan djurförsök (Swedish Fund for Research Without Animal Experiments)
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare)
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
Föreningen Margarethahemmet
Gamla Tjänarinnor
Gillbergska stiftelsen
Groschinskys minnesfond
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
Göran Gustafssons stiftelser
Hedlunds stiftelse
Henning och Ida Perssons stiftelse
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse
HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
Hjärt-Lungfonden (Swedish Heart-Lung Foundation)
Hudfonden
IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse
Jane och Dan Olssons Stiftelse
Jeanssons stiftelse
Jerringfonden
Kjell och Märta Beijers stiftelse
Konsul Berghs stiftelse
Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade
Lena Wäppling's foundation
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Lions Cancerfond
Magnus Bergvalls stiftelse
Malin och Lennart Philipsons stiftelse
Mary Beves stiftelse
Mats Klebergs stiftelse
Maud och Birger Gustavssons stiftelse
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Swedish Civil Contingencies Agency)
Neuro
Nilsson-Ehle-donationerna
Njurfonden (Kidney Foundation)
Nordforsk
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
O.E. och Edla Johanssons stiftelse
Ollie och Elof Ericssons stiftelse
Parkinsonfonden (Swedish Parkinson Foundation)
Ragnar Söderbergs stiftelse
Reumatikerförbundet (Swedish Rheumatism Association)
Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionen
Riksförbundet HjärtLung (National Association HeartLung)
Rolf Lufts stiftelse för diabetesforskning
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF (Swedish Foundation for Strategic Research)
Stiftelser förvaltade av Lindhés advokatbyrå
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Professor Lars Gelins minnesfond
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Stiftelsen Promobilia
Stiftelsen Samariten
Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Stiftelsen Sävstaholm
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education)
Stroke-Riksförbundet (Swedish Stroke Association)
Svenska celiakiförbundet (Swedish Coeliac Association)
Svenska Diabetesstiftelsen
Svenska institutet (Swedish Institute)
Svenska läkaresällskapet
Svenska Spels forskningsråd (Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs)
Svenska sällskapet för medicinsk forskning (Swedish Society for Medical Research)
Svensk kirurgisk förening (Swedish Surgical Society)
Sverige-Amerikastiftelsen (The Sweden-America Foundation)
Swedish Foundations' starting grant
Swelife
Syskonen Svenssons stiftelse
Systembolagets alkoholforskningsråd
The Japan Society for the Promotion of Science, Stockholm
Tore Nilssons stiftelse
Torsten Söderbergs stiftelse
Vinnova (Sweden's Innovation Agency)
Vetenskapsrådet (Swedish Research Council)
Wenner-Gren stiftelserna
Wera Ekströms stiftelse
Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs stiftelse

International funding

Alzheimer's Association
Cancer Research Institute
Company of Biologists
Dr. Josef Steiner Cancer Research Foundation
EMBO, European Molecular Biology Organization
ERC, European Research Council
EU
EU Innovative Medicines Initiative (IMI)
EFSD, European Foundation for the Study of Diabetes
European Hematology Association
Human Frontiers Science Program
James McDonnel Foundation
Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
JDRF (Diabetes)
Laerdal Foundation for Acute Medicine
Leukemia & Lymphoma Association
Leukemia Research Foundation
L'Oreal Unesco – For Women in Science
Nordic Cancer Union
Novo Nordisk Foundation
Olav Thon Foundation
Prostate Cancer Foundation
SIGMA Xi
World Cancer Research Fund
Worldwide Cancer Research

Last modified: 2022-05-02