Befordringar, ekonomi, processer och kommunikation

Dekorativ bild

Har du frågor om rekrytering av lärare, antagning som docent eller excellent lärare, befordran, vetenskapsområdets ekonomi, verksamhetsplanering eller uppföljning, centrumbildningar, remisser eller kommunikation?

Vad behöver du hjälp med?

Vi är ett stöd för vetenskapsområdets områdesnämnd, dess beredande och beslutande organ och ledning. Utöver det hjälper vi personal och övrigt verksamma vid institutionerna inom vetenskapsområdet med information om pågående ärenden och processer. Ifall du inte ser just den fråga du behöver hjälp med här kan du naturligtvis kontakta oss ändå. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Docenturer

Vi handlägger ansökningar om att bli docent.

Ansök om att bli antagen som docent

Fråga om docenturer

Excellenta lärare

Vi handlägger ansökningar om att bli excellent lärare. För frågor om ansökan kan du vända till dig bedömargruppen för antagning till excellent lärare. För praktiska frågor kan du vända dig till handläggarna.

Ansök om att bli excellent lärare

Fråga om excellent lärare

Befordringar till professor eller universitetslektor

Vi handlägger befordringar till professor och universitetslektor.

Befordringar till professor eller universitetslektor

Återkommande arrangemang

Vi hjälper till att utföra vetenskapsområdets prioriterade arrangemang, som till exempel Olof Rudbeck-dagen, hedersdoktorsföreläsningar eller Hallym-Uppsala-symposiet.

Fråga om Medfarm-arrangemang

Kommunikation och information

Vi jobbar med strategisk kommunikation och informationsspridning på områdesnivå. Vi kan hjälpa dig att planera kommunikation kring frågor som rör vetenskapsområdet för medicin och farmaci eller hitta rätt sätt att sprida information och nyheter.

Fråga om kommunikationstrategi

Tipsa oss om nyheter

Vad gör vi på enheten för ledningsstöd?

Vi arbetar med

  • ekonomiadministration, diarieföring och arkivering
  • samverkan med det omgivande samhället och sjukhuset
  • verksamhetsplanering och budget
  • befordringar och rekrytering av lärare
  • docenturer och excellenta lärare
  • hantering av lokalförändringar
  • remisser, avtal, äskanden och utredningar
  • områdesledningens prioriterade arrangemang
  • kommunikationsstöd till vetenskapsområdets områdesnämnd och ledning.
Senast uppdaterad: 2021-09-24