Forskningsfrågor

Dekorativ bild

Har du frågor om eller behöver hjälp med forsknings­finansiering, forsknings­samverkan, infra­strukturer eller annat som har med forskning att göra?

Vad behöver du hjälp med?

Vi kan hjälpa dig med allt som har med forskningfrågor att göra. Ifall du inte ser just den fråga du behöver hjälp med här kan du naturligtvis kontakta oss ändå. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Forskningsfinansering

Vi hjälper dig med information kring forskningsfinansiering. Vi är experter på finansiärernas regelverk och hjälper till med ansökningar, till exempel med upplägg, budget och taktik.

Forskningsfinansiering och stöd

Fråga om finansiering

Forskningssamverkan

Vi hjälper dig att få till samverkan med andra forskningsaktörer från olika sektorer, både nationellt och internationellt.

Samverkan på Medfarm

Fråga om samverkan

Forskningsinfrastrukturer

Vi hjälper dig med information om lokala, nationella och internationella forskningsinfrastrukturer.

Forskningsinfrastrukturer

Fråga om forskningsinfrastrukturer

Vad gör vi på enheten för forskningsstöd?

  • Vi ger stöd i frågor som rör extern forskningsfinansiering. Vi arrangerar informationsseminarier och ger praktiskt stöd i ansökningsprocessen, från projektidé till ansökan. Vi erbjuder rådgivning genom ett projekts livscykel.
  • Vi stödjer forskare, ledning och kommittén för forskningsinfrastruktur i frågor om prioritering, finansiering och användning av forskningsinfrastruktur.
  • Vi ansvarar för stöd till kommittén för samverkan, där vi också har en ledamot. Vi sitter också med i gruppen för samordning av samverkansstöd, vilken samlar tjänstemän från hela universitetet.
  • Vi koordinerar och administrerar utvalda projekt och centrum.
  • Vi arbetar med internationalisering, kommunikation och påverkansarbete (lobbning).
Senast uppdaterad: 2021-05-17