Områdeskansliet för medicin och farmaci

På områdeskansliet för medicin och farmaci ger vi stöd och service till studenter, ledning, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal samt övriga verksamma vid vårt vetenskapsområde. Vi ger också stöd och service till vetenskapsområdets alla kommittéer.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Forskningsfrågor

Har du frågor om eller behöver hjälp med forskningsfinansiering, forskningssamverkan, infrastrukturer eller annat som har med forskning att göra?
Enheten för forskningsstöd kan hjälpa dig

Utbildningsfrågor

Har du frågor kopplade till beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, eller internationalisering av utbildning inom medicin och farmaci?
Enheten för utbildningsstöd kan hjälpa dig

Studievägledning, studentärenden och programövergripande administration

Har du frågor som rör vägledning för studenter, handläggning av studentärenden eller programövergripande administration av annat slag?
Studentservice, farmaci, medicin och vård kan hjälpa dig

IT-verktyg, video, ljud och foto

Har du frågor om eller behöver hjälp med att undervisa online eller spela in film, poddcaster och föreläsningar? Behöver du hjälp med att utveckla en pedagogisk idé?
MedfarmDoIT kan hjälpa dig

Befordringar, ekonomi, processer och kommunikation

Har du frågor om rekrytering av lärare, antagning som docent eller excellent lärare, befordran, vetenskapsområdets ekonomi, verksamhetsplanering eller uppföljning, centrumbildningar, remisser eller kommunikation?
Enheten för ledningsstöd kan hjälpa dig

Vad är områdeskansliet?

I den här korta filmen ger dig kanslichefen Tony Hansson en snabb genomgång av vad kansliet är, vad vi gör och hur vi är organiserade.

Hur är vi organiserade?

Områdeskansliet för medicin och farmaci består av ett 60-tal anställda. Vi är organiserade i fem enheter och varje enhet leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet.

Tony Hansson är chef för områdeskanliset.
Martin Wahlén är biträdande chef.

Organisationsträd för områdeskansliet

Vad gör vi och vad vill vi uppnå?

Vi får de flesta av våra uppdrag från områdesnämnden men vi arbetar för hela vetenskapsområdet. Det innebär allt från att handlägga dagliga ärenden eller delta i de kommittér som förbereder frågor till områdesnämnden till att arbeta med strategier för till exempel forskningsinfrastrukturer eller kommunikation eller samverka med till exempel Region Uppsala.

Vår målbild

Vårt mål är att skapa förutsättningar för vetenskapsområdet och universitetet att bedriva förstklassig utbildning och världsledande forskning, till största möjliga samhällsnytta.

Det är vad vi vill uppnå. Utöver det har vi också kortsiktiga och långsiktiga mål för att uppfylla mer specifika behov.

Senast uppdaterad: 2022-07-04