Nya hedersdoktorer vid medicinska fakulteten

2 november 2023

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har nu beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer i år.

Edith Heard

Professor Edith Heard är generaldirektör för European Molecular Biology Laboratory (EMBL) sedan 2019. Hon är även professor vid Collège de France, där hon innehar professorstolen i Épigénétique et mémoire cellulaire (Epigenetics and Cellular Memory), samt är även gruppledare vid EMBL Heidelberg.

Edith Heard är en världsledande forskare inom epigenetik. Hon har besökt Uppsala som en del av Uppsala universitets ömsesidiga utbyte med Collège de France. Det var mycket uppskattat av forskare och studenter att hon undervisade på masterprogram och gav ett forskningsseminarium. Med Edith Heard som hedersdoktor stärks kopplingen ytterligare mellan Uppsala universitet och EMBL.

Edith Heards forskning är av högsta internationella kvalitet och hon publicerar regelbundet i de bästa tidskrifterna. Hennes forskning fokuserar på epigentiska processer som X-kromosominaktiveting, för att bättre förstå de grundläggande principerna för genreglering. Målet är också att utröna funktioner för kromatin-modifiering, kromosomernas organisation och icke-kodande RNA för genuttryck under utveckling och i sjukdom.

Peter Visscher

Peter Visscher är professor i kvantitativ genetik vid University of Queensland och Oxfords universitet. Han leder ett program i komplexa egenskapers genomik.

I sin tidiga karriär arbetade Visscher med genetiska data från husdjur och modellorganismer och utvecklade en stark kompetens inom kvantitativ genetik. Efter kartläggningen av det humana genomet i början av seklet blev det möjligt att göra storskaliga genetiska undersökningar på människa tack vare utvecklingen av SNP-chip tekniken. Då blev det för första gången möjligt att studera den genetiska bakgrunden för våra folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och inflammatoriska sjukdomar som har en komplex genetisk bakgrund där många gener i samspel med miljöfaktorer påverkar risken för sjukdom. Peter Visscher insåg då att det fanns en stor brist på kompetens inom komplexa egenskapers genetik bland humangenetiker och att den kompetens och erfarenhet han hade skulle vara mycket användbar för att tolka den flod av data som genererades.

Under de senaste 15 åren har Peter Visscher varit en av de världsledande forskarna inom det fält vi idag kallar datadriven livsvetenskap. Hans karriär är ett lysande exempel på att en forskare kan bidra till vetenskapliga genombrott genom att tillämpa sin kompetens på ett annat fält där den aktuella kompetensen saknas.

Hugo Katus

Hugo Katus är seniorprofessor vid institutionen för internmedicin vid Heidelbergs universitet, där han tidigare var chef för internmedicin och kardiologi. Hans forskning om myokardproteinet troponin-T, utvecklingen av högkänsliga blodtester och studierna av troponinförhöjningarnas diagnostiska roll inom hjärtsjukvården är banbrytande.

Hugo Katus var den förste att identifiera den förbättrade diagnostiska förmågan hos det hjärtspecifika troponin-T som en hjärtspecifik biomarkör. Han genomförde kliniska singelcenterstudier som visade att förhöjningar av troponin-T i blodet är mycket känsligare och mer specifika, inte bara för att upptäcka hjärtinfarkt utan även för att identifiera myokardiell cellskada oavsett orsak. I samarbete med framstående internationella forskargrupper och industripartnern Roche Diagnostics har hans upptäckter gjort mätningar av cirkulerande troponin till ett oumbärligt verktyg för diagnos och långtidsbedömning av många olika typer av sjukdomstillstånd.

Hugo Katus banbrytande insatser under mer än 20 år har varit avgörande för att göra högkänsliga troponintester tillgängliga globalt, vilket möjliggör bättre vård för patienter med hjärtsjukdomar över hela världen. Hans samarbete med institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och Lars Wallentin med flera lade grunden för ytterligare biomarkörstudier vid Uppsala och Heidelbergs universitet.

Som seniorprofessor har Hugo Katus fortsatt att vara aktivt involverad i innovativ forskning och strukturbyggande. Han omorganiserar kardiovaskulär medicin vid Heidelbergs universitet, vilket omfattar byggandet av ett nytt digitalt Heart and Informatics for Life Centre, och är medordförande i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Informatics for Life”. Han är medgrundare av startup-företaget AaviGen inom genterapi och är styrelseledamot i European Society of Cardiology genom att leda ESC:s tankesmedja om innovation.