Innovativt kort för blodprovstagning redo att lämna labbet

7 september 2023

Nina Schiller.

De blodprover som samlas in med de nya korten lämpar sig för en mängd analyser.

Hur kommer det sig att vi har svårt att upptäcka tidiga tecken på sjukdom, och varför är det så krångligt att följa upp hur patienter svarar på behandling? Med ett nytänk kring provtagning av torkat blod hoppas forskare från Uppsala universitet bidra till nya insikter och bättre uppföljning av hälsa genom hela livet, en bloddroppe i taget.

Nina Schiller är vd och medgrundare av det nystartade företaget SampleFacts, och leder utvecklingen av ett nytt blodprovstagningskort för torkade blodfläckar. Det som gör kortet unikt är att blodceller och blodplasma åtskiljs som separata patientprover direkt på kortet vid provtagningstillfället. Metoden utmanar den etablerade rutinen för blodprovstagning där blodprov tas från armen av sjukvårdspersonal för att separeras genom centrifugering vid senare hantering i laboratoriemiljö.

– För att torkade blodfläckar ska kunna nå sin fulla potential och samtidigt motsvara nuvarande hantering av blodprover, så är separationen av blodet en viktig nyckel, poängterar Nina Schiller.

kort för blodprov
Det som gör kortet unikt är att blodceller och blodplasma åtskiljs som separata patientprover direkt på kortet vid provtagningstillfället. Foto: Mikael Wallerstedt.

De blodprover som samlas in med de nya korten lämpar sig för en mängd analyser. Att de torkade blodproverna dessutom kan sparas i rumstemperatur och är stabila över tid underlättar både uppbyggnad av biobanker och uppföljning av hur patienter svarar på behandlingar.

Verktyg för att använda biomarkörer

Enligt Nina Schiller är det här en metod som öppnar dörren till biomarkörsvärlden på vid gavel och i förlängningen även ett nytt kapitel i vår förståelse av sjukdomar, deras tidiga tecken och förlopp.

– Vi kapar flera steg i provtagningskedjan utan att värdefull information om kroppens hälsa går förlorad. Man kan på detta sätt följa sjukdomsförlopp och enkelt samla in prover från ett mycket stort antal individer. Vår innovation kan ge nya insikter om biomarkörer och vi tror därför att det är en attraktiv lösning för såväl forskare som läkemedelsföretag.

Starkt team bakom innovationen

Bakom projektet finns ett engagerat team med erfarenhet av biobankning, forskning och företagande inom medicinteknik. Grunden för provtagningskortet lades av professor Ulf Landegren och hans tidigare doktorand Johan Björkesten vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi. De hade tidigare visat att torkade blodprover lämpar sig för analys med moderna storskaliga tekniker. Nina Schiller själv introducerades till projektet för två år sedan, efter en tid i Landegrens forskargrupp.

– Då fanns kortet enbart i en konceptuell version, och Ulf frågade mig därför om jag kunde spinna vidare på utvecklingen av patentet och kortet för att nå en praktisk tillämpning. Jag tvekade aldrig när jag insåg potentialen i idén, berättar Nina Schiller som själv har en forskarbakgrund inom biokemi och biofysik från Stockholms universitet och Max Planck-institutet i Tyskland.

Löser stor utmaning inom forskningen

Den första målgruppen för företaget SampleFacts är forskande läkare som med provtagningskortet enkelt kan följa hur patienter svarar på behandlingen menar Nina Schiller.

– Nu är det utmanande och kostsamt för forskare att få tillgång till patientprover för sina studier. Det kräver betydande resurser, inklusive sjukvårdsbesök för patienterna, sjuksköterskor för provtagning samt korrekt hantering av proverna under transport och förvaring. Vårt kort förenklar provtagning och analys eftersom patienterna själva tar sina prover och skickar in med vanlig post. Hanteringen av proverna inför analys är dessutom automatiserad, berättar hon.

Porträtt av Lina Schiller med växtvägg i bakgrunden
Nina Schiller är vd och medgrundare av det nystartade företaget SampleFacts. Foto: Mikael Wallerstedt.

Förutom att göra det enklare för forskare att studera biomarkörer hos patienter i olika stadier av en sjukdom och vid olika behandlingar så menar Nina Schiller att deras lösning öppnar dörren för att skapa mycket omfattande biobanker med prover. Det hjälper forskare att kunna hitta tidiga tecken på sjukdomar.

Från idé till användning – resan mot marknaden

Innovationsprojektet har på två år tagit stora steg framåt. Samarbeten har etablerats med forskare och olika analysplattformar, och forskarvärlden visar stort intresse för att använda provtagningskortet i sina studier berättar Nina Schiller.

– Vi har redan forskningsprojekt igång där vårt kort används och fler väntar under hösten. Vi vill se hur korten och hela insamlings- och analysprocessen fungerar i praktiken. Det är viktiga projekt för att visa värdet av den här innovationen för forskningen och i förlängningen för patienterna själva.

Vad är en biomarkör?

En biomarkör är en mätbar indikator, till exempel en molekyl eller genetisk variant, som ger information om en biologisk process eller tillstånd i kroppen. Genom att analysera biomarkörer kan man få kunskap om sjukdomar, effektiviteten av behandlingar och hur kroppen reagerar vid sjukdom och behandling. Biomarkörer har stor betydelse inom medicinsk forskning och sjukvården då de kan öka förståelsen för sjukdomsmekanismer, sjukdomsutveckling och bidra till utvecklingen av individanpassade behandlingsmetoder.