Fler forskande sjuksköterskor behövs

31 maj 2023

Porträtt av Karin med trapphus i bakgrunden

Om sjuksköterskor får bättre forskningsmöjligheter kan det bidra till att fler väljer att stanna i universitetssjukvården, menar Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten.

Sjuksköterskor som forskar - hur får vi fler? Det är temat för ett panelsamtal den 30 juni under Almedalsveckan i Visby. ”I Sverige har vi brist på disputerade sjuksköterskor”, säger Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet och en av arrangörerna.

Panelsamtalet arrangeras i samarbete mellan Uppsala universitet och Forska!Sverige. Varför är det här en viktig fråga?

– I Sverige har vi brist på disputerade sjuksköterskor och alltför få fortsätter sin forskarkarriär efter doktorsexamen. Om sjuksköterskor får bättre forskningsmöjligheter kan det bidra till att fler väljer att stanna i universitetssjukvården. Forskarutbildade sjuksköterskor är nödvändiga både för universitetssjukvård, forskning och utbildning.

I debatten möts företrädare för universitet, sjukvård och politik. Vilka riktar ni er till?

– Vi välkomnar alla som har ett intresse av att diskutera hur hinder kan undanröjas och hur sjuksköterskors forskarkarriärer kan stärkas för att stimulera fler att vara del av den forskning som blir morgondagens hälso- och sjukvård. Krafttag behövs för att vända utvecklingen.

Hur står det till just vid Uppsala universitet, görs några särskilda insatser här för att ge bättre forskningsmöjligheter till sjuksköterskor?

– God samverkan med Akademiska sjukhuset och Region Uppsala är en förutsättning. Det är därför glädjande att Vetenskapsrådets rapport av utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet berömmer det nära samarbetet mellan regionen och universitetet. Sedan tidigare kan alla vårdprofessioner söka forskartjänster finansierade av ALF-medel, två nya professorer som är sjuksköterskor har anställts under de senaste åren och Uppsala universitet deltar i en nystartad forskarskola i vårdvetenskap. Men det återstår massor att göra!

Sjuksköterskor som forskar - hur får vi fler?

I panelsamtalet medverkar:

  • Lina Nordquist, riksdagsledamot (L)
  • Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet
  • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
  • Lena Wettergren, professor och sjuksköterska, Uppsala universitet
  • Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
  • Jenny Stenberg Postdoktor i njurmedicin och sjuksköterska, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Tid: Fredag 30 juni kl 9:30–10:30
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "B24"