Internationellt möte om åtgärder mot antibiotikaresistens

4 maj 2023

Universitetshuset exteriör

I samband med mötet visas också delar av en konstutställning på temat antibiotikaresistens i universitetshuset.

Den 9–10 maj hålls ett dialogmöte i Uppsala på temat antimikrobiell resistens (AMR), inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. Värdar för mötet är Uppsala universitet och ReAct – Action on Antibiotic Resistance. Diskussionen handlar om vilka globala åtgärder som krävs i arbetet mot antibiotikaresistens.

Anna Sjöblom, director för ReAct Europe.
Foto: Therese Holm

– Det vi vill uppnå är en dialog mellan aktörer med syfte att komma förbi hinder som kan ligga i vägen i det globala arbetet mot antibiotikarestens. En sak som ska diskuteras är hur vi ska kunna få till en tydligare beskrivning och förståelse att det är en bred samhällsomställning som krävs. Antibiotikaresistens är så mycket mer än en ”medicinsk” utmaning, säger Anna Sjöblom, director för ReAct Europe.

– Vi vill också komma vidare i arbetet med att inkludera antibiotikaresistens del i andra viktiga globala processer, till exempel inom den bredare agendan kring att förebygga och hantera pandemier, vilken har tagit fart efter Covid-19. Vi behöver mobilisera den gemensamma handlingskraften ytterligare och stärka det globala ledarskapet, och vi hoppas att mötet kan generera fler idéer för hur detta kan åstadkommas.

Viktigt med tvärvetenskap

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Även Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet, betonar vikten av att samla kunskap från flera områden.

– Detta är ett viktigt möte. Antibiotikaresistens är en av de stora komplexa samhällsutmaningar som vi måste komma till rätta med om världen ska utvecklas hållbart. Det finns inga enkla lösningar, utan det behövs kunskap från olika områden. Som universitet har vi en mycket viktig uppgift att bidra med utbildning och forskning och vi ser att behovet av tvärvetenskapliga angreppssätt och perspektiv är stort, säger han.

På mötet deltar olika typer av aktörer, varav flera inte brukar träffas i samma typ av möten och sammanhang. Det blir en mix av nationella och internationella experter, representanter för civilsamhället och beslutsfattare.

– Det är en mindre grupp än på de vanliga större konferenserna och det EU-högnivåmöte om AMR som Sverige stod värd för i mars. Trots detta har vi lyckats samla deltagare från mer än 20 länder i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika, varav majoriteten är låg- och medelinkomstländer, säger Anna Sjöblom.  

Förberedelse för FN-möte

Deltagarna i dialogmötet ska tillsammans identifiera viktiga steg och konkreta mål för det globala arbetet mot antibiotikaresistens. Ett av målen med diskussionerna är att förbereda sig inför FN:s högnivåmöte om antimikrobiell resistens som ska hållas år 2024, berättar Anna Sjöblom:

– Det är andra gången någonsin som ett möte om antibiotikaresistens anordnas på FN:s högsta politiska nivå. Senast var 2016. Högnivåmötet behöver landa i ambitiösa, tydliga och mätbara mål samt praktiska steg i hur arbetet ska fortsätta framåt. Detta vill vi på ReAct vara med att utforma!

I samband med mötet visas också delar av en konstutställning på temat antibiotikaresistens i universitetshuset. Utställningen ”Are We There Yet?” är ett samarbete mellan studenter i Visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola, forskarna vid Beijerinstitutet och Svenskt Tenn.

Mötet arrangeras av Uppsala universitet och ReAct, med stöd från Beijerstiftelsen och Vetenskapsrådet.

Action on Antibiotic Resistance (ReAct)

ReAct skapades 2005 och är ett av de första internationella oberoende nätverken för att formulera antibiotikaresistens och dess drivkrafter. ReAct initierades med målet att vara en global katalysator, som ska förespråka och stimulera globalt engagemang kring antibiotikaresistens genom att samarbeta med ett brett spektrum av organisationer, individer och intressenter.