Nya kostrekommendationer för personer med diabetes

28 april 2023

Ulf Risérus mot mörk bakgrund

Ulf Risérus är professor i klinisk nutrition och metabolism och har forskat kring kost och diabetes i närmare 25 år.

Kost- och diabetesforskaren Ulf Risérus har varit med och tagit fram uppdaterade europeiska riktlinjer för kostbehandling av diabetes. Flera nyheter har tillkommit sedan de senaste riktlinjerna publicerades för mer än ett decennium sen, bland annat att energireducerad kost kan bidra till att typ-2-diabetes går tillbaka i vissa fall.

Vad är det viktigaste ni har kommit fram till?
– Några av våra viktigaste fynd är att det finns en rad olika livsmedel och hälsosamma kostmönster som är lämpliga för personer med diabetes och som bör rekommenderas av vårdpersonal för behandlingen av diabetes. De flesta kostråd som är lämpliga för hela befolkningen, passar generellt även personer med diabetes.

– Det finns nu vetenskapligt stöd för att energireducerad kost med så kallad pulverdiet kan bidra till att diabetessjukdomen kan gå tillbaka i vissa fall, vid nydebuterad typ-2-diabetes. Forskning visar att hos ungefär var tredje person med typ-2 diabetes som går ned ordentligt i vikt och sedan håller vikten, blir blodsockernivåerna normala. Denna effekt kan hållas i åtminstone två år, men har enbart visast på personer som haft diabetes i högst sex år.

Vad är det för typ av kost som rekommenderas?
– I de nya europeiska kostrekommendationerna betonas ett kostintag av minimalt processade växtbaserade livsmedel som till exempel fullkorn, grönsaker, hela frukter, nötter och frön, linser och bönor, ohärdade icke-tropiska vegetabiliska oljor. Samtidigt ska man minimera intaget av rött och processat kött, salt, socker, sötade drycker och raffinerade spannmålsprodukter.

– Här kan hälsosamma kostmönster som medelhavskost, hälsosam nordisk kost och vegetarisk kost vara en del i behandlingen. De nya rekommendationerna fokuserar generellt mer på kvaliteten på livsmedlen och näringsinnehållet, än på den totala mängden fett, protein eller kolhydrater man bör äta.

Dessa kostråd stämmer väl överens med det vetenskapliga underlaget från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) som lett fram till Socialstyrelsens nya kunskapsstöd om kost vid diabetes. Varför är kosten så viktig när det gäller diabetes?
– En energirik och felaktig kost är den enskilt viktigaste orsaken till uppkomst av typ-2-diabetes, och det är därför logiskt att kostbehandling med viktreduktion är förstahandsvalet för behandling av nydebuterad typ-2-diabetes. Energirik kost är den viktigaste bidragande orsaken till övervikt, bukfetma och fettlever, vilket i sin tur kraftigt ökar risken att utveckla diabetes, särskilt hos personer med ärftlighet.

– Men vi vet nu också att inte bara kalorierna har betydelse. Kostens sammansättning och typ av livsmedel påverkar flera viktiga riskfaktorer vid diabetes som höga blodfetter, fettlever, högt blodtryck och blodsockerreglering. Att undvika en energirik kost och följa ett hälsosamt kostmönster kan förebygga ett stort antal fall av både diabetes och hjärt-kärlsjukdom i befolkningen, något som fått alltmer stöd i den senaste forskningen.

Hur kommer det sig att du har varit med i den här expertgruppen?
– Jag har varit forskare inom kost och diabetes i närmare 25 år och blev för cirka 10 år sedan invald i den europeiska forskargrupp av sakkunniga från 13 länder som tar fram ett vetenskapligt och evidensbaserat underlag för behandling av diabetes i Europa.

– Jag har varit ordförande för den internationella grupp som lett arbetet kring olika fetter men även deltagit i hela det evidensbaserade arbetet kring kostbehandling som inkluderat protein, fett, kolhydrater, viktreduktion, kostmönster och prevention av diabetes. Jag var också sakkunnig i SBU:s expertgrupp för rapporten ”Mat vid diabetes”, som publicerades förra året.

Riktlinjer för kostbehandling av diabetes

  • En europeisk forskargrupp av sakkunniga från 13 länder har tagit fram ett vetenskapligt och evidensbaserat underlag för behandling av diabetes i Europa, European Diabetes and Nutrition study group (DNSG).
  • Gruppen ingår i den större europeiska vetenskapliga organisationen European Association for the Study of Diabetes (EASD).
  • Det vetenskapliga underlaget för de tidigare kostrekommendationerna för diabetes har stärkts och utvidgats med råd kring hälsosamma kostmönster, miljöaspekter som hållbarhet, processade livsmedel och patientstöd såväl som remission (tillbakagång) av nydebuterad typ-2-diabetes