Även en mamma kan ha ätstörning

29 mars 2023

Anna Ehn, författare och journalist

Jag vill ge hopp och inspiration på en realistisk grund. Det är svårt att bli frisk, vilket är viktigt att veta både för drabbade och anhöriga, för att inte känna sig misslyckad, säger Anna Ehn.

Alla kan tillfriskna från en ätstörning, men det tar ofta lång tid. Forskning har visat att var tionde nybliven mamma lider av sjukdomen. Att vara vuxen, gravid eller småbarnsförälder med ätstörning är ett ämne som Anna Ehn kommer att öka förståelsen för på årets Märta Nasvelldag.

Hur lång tid det tar att bli frisk från en ätstörning varierar från person till person. Ofta beror det på hur länge en person har haft sjukdomen och om det finns andra faktorer som påverkar. Anna Ehn som är journalist och författare har skrivit många artiklar och ett flertal böcker om ätstörningar.

Anna Ehn
Anna Ehn, författare och journalist.
Foto: Eva Lindblad

– Jag vill på olika sätt fördjupa förståelsen och vara en förmedlare av kunskap, säger Anna Ehn. Det är viktigt att minska stigmat i samhället och att vi vågar prata om ätstörningar. Det finns många myter och föreställningar, till exempel att ätstörningar enbart drabbar unga. Det stämmer inte. Även många vuxna lider av sjukdomen.

Annas senaste bok heter Vägen mot det friska att bli fri från ätstörningar och gavs ut i höstas. Hon har även skrivit romanerna Vårfrost och Ormen i mig, som båda gestaltar livet med sjukdomen. Tillsammans med sin kollega Leone Milton driver hon Ätstörningspodden.

– Att få sin erfarenhet speglad och bekräftad är så otroligt viktigt, både för drabbade och för närstående, säger Anna Ehn. Det här är komplicerade sjukdomar som vi behöver berätta om ur olika perspektiv.

Det egna tillfrisknandet banar väg för andras

Anna Ehn har själv haft ätstörningar. Idag vill hon omvandla den erfarenheten till något som känns meningsfullt och viktigt.

– Mitt engagemang har sin grund i mina egna erfarenheter, fortsätter Anna Ehn. Jag inspireras också av möten och samtal med människor som jag träffar genom mitt arbete och när jag föreläser runt om i Sverige. Allas erfarenheter är en viktig källa till kunskap.

– Jag intervjuade David Clinton, docent vid Karolinska Institutet, och han sa ”Ditt tillfrisknande banar väg för andras”. Det var väldigt fint sagt och har kommit att bli betydelsefullt för mig. Det som jag har varit med om kan vara till gagn för andra.

Forskning för framtiden

Många studier pågår, bland annat EDGI, världens största studie om ätstörningar. Syftet är att undersöka hur gener och miljö påverkar risken att drabbas.

– Det händer mycket inom forskningen just nu så jag har stora förhoppningar för framtiden, säger Anna Ehn. Framförallt lyfts flera aspekter av ätstörningar fram och olika diagnoser, både kända och okända uppmärksammas vilket är positivt för de som är drabbade.

Ätstörning vid graviditet och småbarnstid

Märta Nasvelldagen arrangeras av Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset för alla som är intresserade av ”Ätstörningar, dagens och morgondagens vård”. Anna Ehn ska tala om ätstörning vid graviditet och småbarnstid, ett ämne hon och Leone Milton har skrivit om i boken Mamma med ätstörning. Att bli förälder kan vara en särskild utmaning för den som har eller har haft en ätstörning. Graviditeten och den första tiden som mamma är för många en sårbar period.

– Forskning visar att vart tionde nybliven mamma lider av ätstörning, berättar Anna Ehn. Jag vill synliggöra den här stora men rätt dolda gruppen, för att fler ska få hjälp och stöd.

– Dagligen möter jag personer som känner sig så ensamma i sin erfarenhet, som upplever att de möts av mycket okunskap och att människor inte förstår dem. En sådan här temadag kan verkligen leda till att kunskap sprids. Det är ett intressant program om exempelvis behandling och forskning, som jag är stolt av att få vara del av, avslutar Anna Ehn.

Personligt om Anna Ehn

Yrke: Journalist och författare

Aktuell som föreläsare vid Märta Nasvell dagen med temat ”Ätstörningar, dagens och morgondagens vård”, fredagen den 14 april på Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset.

Anna Ehn har skrivit flera skönlitterära och faktaböcker om ätstörningar, bland andra Vägen mot det friska - att bli fri från ätstörningar, Vårfrost och Ormen i mig. Tillsammans med Leone Milton har Anna Ehn skrivit boken Mamma med ätstörning (Natur & Kultur). De driver också Ätstörningspodden ihop. Anna har nyligen startat det egna förlaget Juniperus förlag, i syfte att ge ut litteratur och sprida kunskap om ätstörningar.

Familj: Man, tre barn och hunden Jessie

Gör jag på fritiden: Promenerar med hunden, rider, läser.

Dold talang: Otroligt bra på att sova middag.

Min förebild: Den amerikanska längdskidåkaren Jessie Diggins som nyligen vann VM – och som är öppen med sin tidigare bulimi. Det är modigt! Många inom elitidrotten vågar inte berätta.

Driver mig: Varje samtal, varje öde, varje berättelse som jag får ta del av. Jag vet hur svår den här sjukdomen är, och hur den drabbar hela familjen, och jag vill göra vad jag kan för att bidra till ljusning.

Mitt sommarprat i P1 skulle handla om: Ätstörningar, ätstörningar och ätstörningar, detta fascinerande, komplexa ämne med kopplingar ut i samhället och in i den allra djupaste psykologin och arvsmassan. Kanske skulle jag ägna hela programmet åt de anhörigas situation, för den är ofta väldigt, väldigt svår.

Märta Nasvelldagen

Märta Nasvelldagen arrangeras varje år av Uppsala universitetet och Akademiska sjukhuset. Det är en dag med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion. Årets tema är: Ätstörningar, dagens och morgondagens vård, fredagen den 14 april på Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset.

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.