Medel som är avgörande för forskning inom aortasjukdom

7 februari 2023

Kevin Mani, överläkare och adjungerad professor i kärlkirurgi

Vi har goda chanser att besvara stora viktiga frågor inom aortasjukdom, säger Kevin Mani.

Hallå där Kevin Mani, överläkare och adjungerad professor, är med sin forskargrupp inom kärlkirurgi aktuell med att få medel från Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden för tre forskningsprojekt inom kärlkirurgi.

Det ena anslaget är för att bedriva en skandinavisk studie om behandling av aortadissektion, det andra för en studie som ämnar öka förståelsen om sjukdomar i kroppspulsådern med så kallad funktionell imaging samt ytterligare ett för en studie om läkemedelsbehandling av pulsåderbråck. 

Stort grattis! Hur känns det?

– Fantastiskt, det är ett stort förtroende att få anslag för Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden! Det är en kombination av glädje över att våra projekt värderades högt av viktiga anslagsgivare och samtidigt ett känner jag ett stort ansvar för att använda dessa medel på bästa möjliga sätt för att besvara viktiga forskningsfrågor.

Vad betyder det för din forskning?

– Oerhört mycket! Med hjälp av dessa anslag kan vi studera både de basala sjukdomsmekanismerna i kroppspulsådern och möjligheter till medicinsk och kirurgisk behandling i högkvalitativa studier. Sådan forskning kräver bland annat en stabil insats från kompetenta forskare, forskningssköterskor och projektledare, och anslagen möjliggör att bygga det team som krävs för att genomföra dessa omfattande projekt.  

Vad, förutom din forskning, tror du har gjort att du har fått anslaget? Har du gjort något särskilt eller jobbat på något särskilt sätt med ansökan?

– Jag tror en avgörande faktor har varit att projekten som vi har sökt anslag för är nationella och internationella studier som involverar många erfarna forskare. Det gör att vi har goda chanser att faktiskt besvara stora viktiga frågor inom aortasjukdom. Att arbeta tätt samman med andra kompetenta forskare, både för att utveckla projekten och att skriva ansökan, tror jag är en nyckelfaktor för en framgångsrik ansökan.

Vad betyder det i förlängningen för patienterna?

– Det ultimata målet är att nå mindre lidande och död i aortasjukdom, vilket idag resulterar i flera hundra tusen dödsfall årligen globalt. Vår forskning kommer att leda till att patienter som drabbas av sjukdom i kroppspulsådern kan få en bättre individanpassad behandling.   

Fakta om kroppspulsåderbråck:

Aortaaneurysm eller kroppspulsåderbråck orsakar ca 200 000 dödsfall i världen årligen. 

Sjukdomar i kroppspulsådern drabbar ungefär 3-5 av den äldre populationen över 65 år. Det är en av tio i topp orsaker till död hos äldre personer. Sjukdomen kan även drabba yngre och är fyra gånger så vanlig hos män som hos kvinnor.

Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men I vissa fall är orsaken ärftliga anlag i kombination med andra riskfaktorer. Studier har visat att rökning har stor betydelse.

Sedan cirka 10 år tillbaka erbjuds alla 65-åriga män i Sverige screening för kroppspulsåderbråck. Tusentals patienter bråck hittas vid ultraljudsundersökningen och följs sedan upp i förebyggande syfte.