Revolutionerande molekylära verktyg för precisionsmedicin

18 oktober 2022

Ulf Landegren

Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, är årets Olof Rudbeckpristagare 2022.

Årets Olof Rudbeckspris 2022 tilldelas Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid Uppsala universitet, för att han har utvecklat revolutionerande molekylära verktyg för precisionsmedicin. Möt honom och andra forskare under Olof Rudbeckdagen med temat ”När hjärnan inte längre lyder – är det demens?”

Ulf Landegren har med sin forskargrupp utvecklat flera biotekniska metoder som används över hela världen för att studera DNA, RNA, proteiner och celler. En av de mest framstående teknikerna är Padlock-metoden för analys av DNA-sekvenser. Den har idag breda tillämpningar inom forskning och klinisk diagnostisk.

– Padlock-metoden används för att undersöka genetisk variation, som hur två olika personer skiljer sig genetiskt, förklarar Ulf. Den är ett kraftfullt forskningsredskap. Exempelvis kan vi ta fram en högupplöst bild av genomet och se vilka delar som har ökat och minskat i antal.

Framstående biotekniska metoder

En annan framgångsrik metod som idag används av majoriteten av världens 50 största läkemedelsföretag är proximitets-tester, PLA och PEA. De är mycket känsliga verktyg för att finna proteiner i lösning eller vid mikroskopi. Ulf Landegren har varit drivande i flera lyckade kommersialiseringar både i USA och i Sverige, bland annat bioteknikbolaget Olink Proteomics som han bildade 2004 tillsammans med flera doktorander och två industrialister.

– PEA är den teknik som har fått störst genomslag i volym. Bara i Olink arbetar nu 600 människor med metoden, säger Ulf. I en droppe blodplasma kan vi undersöka en mängd proteiner och se effekter av sjukdom eller till exempel hur patienter svarar på behandlingar. Allt återspeglas i proteinmönstret.

Ulfs första möte med vetenskapen var ett lyckligt sammanträffande och hans karriär kan liknas med en slumpmässig vandring. Den startade lite annorlunda som assistent till en laboratorieassistent vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det visade sig dock att det inte fanns någon laboratorieassistent att assistera och min välvilliga chef, docent Gunnar Almgård var mer intresserad av undervisning än av forskning, berättar Ulf. Följaktligen befann jag mig vid 19 års ålder i ett hyfsat utrustat om än fönsterlöst laboratorium, med en budget, tillgång till ett bibliotek och flera hjälpsamma kollegor. Jag replikerade det arbete som utfördes av sedemera Nobelpristagaren Oliver Smithies om isoenzymer som polymorfa markörer för genotypning - vilket gör det möjligt att skilja mellan genetiska varianter, och sen har jag haft glädjen att få fortsätta med liknande frågor.

Från idé till färdig produkt

Nyfikenheten och entreprenören i Ulf drev honom vidare i forskningens värld och intresset växte för kunskapsöverföring från akademien till företag. Med sitt team har han byggt upp en svårslagen patentportfölj inom det molekylärmedicinska fältet och Ulf är uppfinnare till 49 patent.

– I praktiken är akademin och industrin ett fantastiskt par, förklarar Ulf. Jag brukar säga att universitet kan fungera som maskiner för att bygga företag. Här finns möjligheten att få prova att forska om vad som helst, som sen kan kommersialiseras vidare för att få bättre tillämpningar. Vi försöker nu i min forskningsgrupp att få flera idéer att blomma ut till företag.

Proteiner avslöjar vår hälsa

Uppsala har en stark forskningstradition när det gäller att identifiera och separera proteiner. Proteinanalyser ger viktig information om människans hälsotillstånd.

– Det gläder mig att Sverige under åren 2014–2015 fick bli pionjärer när det gäller att utnyttja PEA-tekniken, säger Ulf. Idag kan vi mäta proteiner också i väldigt låga koncentrationer. Dessa mätningar är värdefulla och kommer att prägla sjukvården mycket framöver. Testerna kan används vid alla sjukdomar, infektioner och maligniteter.

Årets Olof Rudbeckpris 2022

På Olof Rudbeckdagen kommer Ulf Landegren att ta emot årets Olof Rudbecks pris samt föreläsa om det i dagsläget högaktuella ämnet ”Molekylära verktyg för precisionsmedicin”.

– Olof Rudbeckpriset betyder mycket för mig. Vår forskning är välkänd internationellt och kanske ännu mer i företagskretsar än i akademin så det är det extra roligt att få uppskattning på hemmaplan.

– Jag vill även uppmärksamma alla forskarstudenter och forskare i min grupp som har varit avgörande för våra framsteg genom åren. Jag tycker också att det ska bli intressant att under Olof Rudbeckdagen få höra de andra föreläsarna berätta om sin forskning och om temat för dagen som är demens, avslutar Ulf Landegren.