Konferens om Translationell PKPD väcker internationellt intresse

8 september 2022

Torsten Teorells publiceringar 1937 lade grunden till dagens Translationell PKPD

Torsten Teorells publiceringar 1937 lade grunden till dagens Translationell PKPD

14-15 september tar konferensen Translating PKPD – (Retro)Perspectives den internationella Farmakokinetiken och Farmakodynamiken till Uppsala universitet. ”Det inspirerar att få välkomna en så betydande del av vårt vetenskapliga fält, konstaterar Irena Loryan vid Farmaceutiska fakulteten.

Två dagar i september samlas 126 deltagare vid Uppsala Biomedicinskt Centrum och konferensen Translating PKPD – (Retro)Perspectives. Mötesplaten kan beskrivas som ett toppmöte inom den globala Farmakokinetiken och Farmakodynamiken (PKPD) med flera ledande representanter för både akademi och industri på talarlistan.

Irena Loryan, institutionen för farmaci
Irena Loryan, institutionen för farmaci

– Vi har lagt stor vikt vid att balansera bredd och spets i programmet, och idag har vi en lineup som vi är väldigt stolta över. Likväl är vi positivt överraskade över det stora nationella och internationella intresse vår konferens väcker, och det är oerhört inspirerande att få välkomna en så betydande del av vårt vetenskapliga fält till Sverige och Uppsala universitet, säger Irena Loryan, forskare vid institutionen för farmaci.

Den snabbt expanderande disciplinen Translationell PKPD kan spåras tillbaka till 1937, då Torsten Teorell, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, publicerade två artiklar med den gemensamma rubriken Kinetics of distribution of substances administered to the body. Det banbrytande materialet skulle med tiden rendera Teorell epitetet Farmakokinetikens fader och befäste även disciplinens position vid lärosätet.

– Lennart Paalzow utnämndes år 1980 till Uppsala universitets förste professor inom området. Jag övertog tjänsten år 1999, och längs vägen har vår miljö gett flera värdefulla bidrag till fältet. I synnerhet är våra studier av molekyltransporter över blodhjärnbarriären och metoder för analys av farmakologiskt relevanta, fria koncentrationer i hjärnan till stor nytta i den internationella läkemedelsindustrin, konstaterar Margareta Hammarlund-Udenaes, professor em.

Margareta Hammarlund-Udenaes, professor em
Margareta Hammarlund-Udenaes, professor em.

Samtidigt står fältet inför en rad vetenskapliga vägskäl, vilket är ett viktigt fokusområde vid konferensen. Under mötesplatsens andra dag arrangeras ett öppet samtal kring hur redan etablerade metoder bäst ska tas tillvara, likaså vilka strategier som har störst potential att driva området framåt. I panelen ingår representanter för både universitet och läkemedelsindustri, men även publiken välkomnas att delta i diskussionen.

– Uppsala universitets miljö för Translationell PKPD befinner sig i ett positivt generationsskifte, och konferensen är en fantastisk plattform för våra yngre forskare att expandera sina internationella nätverk. Samtidigt är det en möjlighet för oss att demonstrera värdet av experimentell forskning och att mäta sina resultat, vilket utgjort grunden för flera av våra viktigaste framsteg såväl som fältets betydelse för modern läkemedelsutveckling, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.