Forskare i fokus: Ilse Dubbelboer ser sin vetenskapliga framtid i Uppsala

21 april 2022

Ilse Dubbelboer, forskare vid Uppsala universitet och SweDeliver

Ilse Dubbelboer, forskare vid Uppsala universitet och SweDeliver

Med lanseringen av en ny modell för beräkning av hur snabbt och i vilka koncentrationer biologiska substanser kan nå från underhudsfett till blod, hoppas Ilse Dubbelboer, forskare i SweDeliver, bana väg för bättre behandlingar med injicerade läkemedel – och hon gör det gärna i Uppsala.

– Att som ung forskare få vara del av SweDeliver innebär att du tar plats i ett större sammanhang, att du får återkoppling och input på ditt arbete från både akademi och industri. Det har gett mig ett tydligare perspektiv på de värden min forskning genererar, och att vi nu äntligen kan ta steget från online-möten till att även träffas fysiskt kommer tveklöst att tillföra ytterligare en dimension till centret.

Ilse Dubbelboer anslöt till Uppsala universitet år 2011 efter att ha tagit Apotekarexamen vid Universitetet i Groningen i hemlandet Nederländerna. Kort därefter inledde hon sina doktorandstudier i professor Hans Lennernäs grupp, där hon disputerade lagom till lanseringen av Swedish Drug Delivery Forum, föregångare till SweDeliver.

Ilse Dubbelboer trivs vid farmaceutiska fakulteten
Ilse Dubbelboer trivs vid farmaceutiska fakulteten

– Jag trivdes bra vid Farmaceutiska fakulteten och fortsatte som postdoktor hos Christel Bergström, ett litet men betydelsefullt steg som gav mig utrymme att prova en ny miljö utan att behöva lämna Uppsala universitet och Biomedicinskt Centrum. De följande tre åren arbetade jag med fokus på att studera tarmslem och dess effekt på läkemedelsabsorption, en intressant tid där mina resultat kom till tydlig nytta.

I mars 2021 tog Ilse Dubbelboer nästa steg då Erik Sjögren rekryterade henne till Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap. Nu med titeln Forskare flyttade Ilse fokus från oral till parenteral läkemedelstillförsel, och nyligen lanserade hon basen till en in silico modell som möjliggör beräkning av hur snabbt och i vilka koncentrationer biologiska substanser når från underhudsfett till blodet.

– Modellen kräver fortsatt validering, vilket i sin tur förutsätter tillgång till omfattande mängder relevanta data. Därför har vi även sammanställt farmaceutiska, terapeutiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos samtliga läkemedel som är godkända för subkutan administrering till människor och djur i EU, Kanada och USA. Vi publicerade nyligen vår översikt, och sett till den återkoppling vi får så hoppas jag att den kommer att generera stora vetenskapliga värden.

Sedan hösten 2021 delar Ilse Dubbelboer sin tid mellan SweDeliver och en postdok-anställning vid Universitetet i Utrecht, där hon bedriver forskning med fokus på mekanistisk modellering av blod-mjölkbarriären hos lakterande djur. Det är en kombination som varar fram till 2023, därefter fortsätter arbetet inom SweDeliver ytterligare ett år, varpå karriären övergår i ett oskrivet kort, men efter elva år i Uppsala utgör Sverige ett attraktivt alternativ.

– Det jag vet säkert är att jag vill fortsätta min forskning och bygga vidare på de nätverk och resultat jag uppnått hittills. Huruvida jag gör det inom akademin eller tar steget över till industrin är inte avgörande, däremot tycker jag mycket om Uppsala och kan absolut tänka mig en framtid här!

Fakta

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • SweDelivers arbete bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring självaggregering och molekylära interaktioner som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmaceutisk fysikalisk kemi.