Toppmöte om vägar till psykiskt välmående

18 oktober 2021

Symbol för mötet, en pappa som håller sin flicka i handen.

Mötet innehåller både plenarföreläsningar som är öppna för alla och workshops för inbjudna experter från hela världen.

Ökande psykisk ohälsa är en av de mest akuta folkhälsoutmaningarna i Sverige och i världen. På det globala toppmötet Uppsala Health Summit, som arrangeras digitalt den 18-21 oktober, diskuteras vilka förebyggande insatser samhällen bör satsa på för att bättre hantera den oroväckande utvecklingen.

Karin Brocki, professor i psykologi vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Så många som var tredje person drabbas av psykisk sjukdom minst en gång i livet. Unga människor löper särskilt stor risk för att utveckla psykisk ohälsa och sedan mitten av 1980-talet har andelen svenska ungdomar med symptom på psykisk ohälsa fyrdubblats. Förra året dog fler än sju gånger så många människor av självmord än av trafikolyckor i Sverige.

Till toppmötet Uppsala Health Summit kommer experter från olika vetenskaps- och verksamhetsområden för att diskutera vad olika sektorer kan göra för att erbjuda bättre förebyggande vård och tidiga insatser för fler, i olika skeden i livet.

– Det är ett svårt ämne att greppa på en konferens, men mötet utgör en unik möjlighet att belysa ny kunskap och nytänkande kring hur evidensbaserade metoder kan göras mer tillgängliga för att förebygga och behandla psykisk ohälsa, säger Karin Brocki, professor i psykologi vid Uppsala universitet och ordförande för Uppsala Health Summits programråd.

Aktuellt efter covid-19

Ämnet psykisk ohälsa är särskilt aktuellt i kölvattnet av Covid-19 som vi vet har haft en negativ påverkan på den mentala hälsan för många. Även klimathotet har visat sig ha en viktigt betydelse för hur vi mår.

– Det finns ett akut behov av en ökad kapacitet för att ”mota Olle i grind” och bemöta den psykiska ohälsan i tid innan allvarliga konsekvenser för individ och samhälle uppstår. Vi måste agera genom att implementera den kunskap vi har kring risk- och friskfaktorer och göra preventions- och interventionsmetoder mer tillgängliga för ALLA på ett tidigt stadium, säger Karin Brocki.

Öppna föreläsningar och workshops

Mötet innehåller både plenarföreläsningar som är öppna för alla och workshops för inbjudna experter från hela världen. Ämnen som kommer att diskuteras är till exempel utvecklingen och användningen av digitala vårdtjänster och artificiell intelligens, kunskapsläget kring ungdomar och sociala medier, psykisk ohälsa, hormoner och föräldraskap samt hur vi skapar en enhetlig användning av begrepp och definitioner.

Bland föreläsarna finns bland andra dr Ledia Lazeri, Världshälsorganisationens rådgivare för psykisk hälsa, dr Vikram Patel, professor i global mental hälsa på Harvarduniversitetet, samt dr Steven Hayes, professor i psykologi och grundare av terapiformen ”Acceptance och Commitment” (ACT).

Psykiatriprofessorn dr Dixon Chabanda kommer berätta om det internationellt hyllade ”bänkinitiativet” (Friendship Bench initiative) som bygger på medmänsklighet och empati. Professor Andrea Beetz from Tyskland kommer att berätta om framgångsfaktorer kring användandet av djur i behandling, till exempel hundar.

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit arrangeras av Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU, Läkemedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA, Region Uppsala, Uppsala Monitoring Centre, Uppsala kommun, Sveriges Gymnastik och Idrottshögskola (GIH) och nätverket Världsklass Uppsala.

I samband med toppmötet lanseras en rapport som är framtagen som underlag för de samtal som kommer föras. Rapporten kan laddas ner på Uppsala Health Summits webbplats.